Livet er en lek, få flyt i livet!

Surfer gjennom livetEt sentralt begrep i den nye positive psykologien er «flyt». Flyt er en helt spesiell sinnstilstand som oppstår når vi er tilstrekkelig oppslukt av en aktivitet. Det viser seg at flyt er en sterk kilde til lykke, og det aller beste må være å få flyt i livet generelt. Flyt kan være veien til en vedvarende tilstand av tilfredshet, et bedre liv med mindre bekymringer og mer glede.

Dette er andre del i serien om viktigheten av positivitet og rett fokus, og hva slags følger det får.

Positiv psykologi forsøker å finne ut hvordan enkeltmennesket får et lykkelig liv. Den ungarske psykologen Mihaly Csíkszentmihályi, en av Martin Seligmans viktigste medarbeidere innen positiv psykologi, har inngående studert lykke og kreativitet. Fremgangsmåten var å intervjue og observere folk når de var i sine aller mest lykkelige situasjoner, når de hadde en høy grad av tilfredsstillelse og ikke minst kreativitet.

Han kom frem til at de lykkelige stundene inkluderte en helt spesiell sinnstilstand som han ga betegnelsen «flow», eller «flyt». Flyt oppstår når vi er fullstendig oppslukt av en aktivitet, bare for aktivitetens skyld, og finnes på tvers av rase, alder, kjønn, økonomisk bakgrunn osv. Flyt er med andre ord noe de aller fleste mennesker opplever.

Hva kjennetegner flyt?

Jeg husker godt jeg lekte med legoklosser da jeg var liten. Jeg kunne sitte i timesvis og bygge uten å bli sliten eller lei. Det eneste som eksisterte for meg der og da, var haugen av lego og mitt kreative sinn. Det var svært tilfredstillende, og jeg kunne holde konsentrasjon og fokus over lang tid. Jeg var i en tilstand av flyt.

Flyt er i følge Csíkszentmihályi, en mental tilstand hvor en person er fullstendig involvert i en aktivitet, og som inkluderer en høy grad av fokus og følelse av mestring.

Dette innebærer:

 • Å ha et klart mål. Du vet hva du vil eller liker å gjøre.
 • Full konsentrasjon og fokus. Forstyrrende elementer «slutter å eksistere».
 • En endring i den bevisste opplevelsen av tilværelsen. Følelsen av tid og sted opphører, du lever i nuet og kjenner en forbindelse med noe «større». Egoet forsvinner i bakgrunnen.
 • En direkte og umiddelbar feedback på hva du gjør. Innebærer klarhet over hva du må gjøre for å oppnå målet, og hvor bra du egentlig gjør det.
 • Samsvar mellom evner og utfordringer. Målet må ikke være for vanskelig, men heller ikke for lett. En forståelse av at du faktisk kan klare det, hvis ikke uteblir flyten.
 • En følelse av kontroll. Du mestrer det du gjør, mentalt og fysisk.
 • Aktiviteten er forsterkende i seg selv. Det gir deg en stor grad av tilfredshet bare å gjøre det du gjør.
 • Handlinger sammenflettes. Alle handlinger har en forbindelse med hverandre. Du opplever en mening i det du gjør, det er en intensjon i envher handling. Enhver ny handling bygger videre på siste handling.
 • En følelse av indre balanse. Ingen stress, ingen bekymringer og selvtillitten er på topp.

Selve begrepet «flyt» har flere varianter. Toppdrettsutøvere snakker ofte om å være «in the Zone», når musikere er på sitt mest kreative er de gjerne «in the Groove», elskende par som er helt oppslukt i hverandre kan befinne seg «in the Mood», og sjekkeartister vil gjerne komme i riktig «State» før de går ut og spiller spillet. Ellers snakkes det om «Peak performance» og «Altered state». Felles for alle er at de viser til en tilstand hvor engasjement og mestring er veldig tilstede.

Csíkszentmihály setter flyt i sammenheng med ulike spesifikke aktiviteter, og han nevner gjerne sport, kunstnerisk utfoldelse, business, religiøs utfoldelse og lek som arenaer for flyt. Toppidrettsutøvere, musikere og kunstnere kan alle rapportere om opplevelse av flyt, hvor de presterer på sitt beste.

En sentral del av det å oppleve flyt, er at følelsen av «å være til» smelter sammen med det vi gjør. Selve grensen mellom egoet (selvet) og omgivelsene viskes ut. En blir en del av noe «større». Csíkszentmihály hevder at vi går over til et annet bevissthetsnivå når vi er i flyt, og vår oppfatning av tilværelsen endres. Tilstanden av flyt innebærer dessuten en høy grad av kreativitet.Flyt i livet er det optimale

So far, so good med Csíkszentmihály og teorier om flyt.

Det er ikke bare de store prestasjonene som gir flyt. Livet vårt kan deles inn i flere enkelt-aktiviteter. Vaske opp, jogge en tur, jobbe, lese eller kjøre bil er hverdagslige aktiviteter som faktisk kan innebære en tilstand av flyt og dermed en (forbigående) tilstand av lykke. Men den aller viktigste og største aktiviteten vil jeg si er livet selv. Og hvis vi får flyt i livet generelt kan det bety at vi oppnår en vedvarende tilstand av lykke, vi får mindre bekymringer og mer glede. Derfor er det viktig at vi er 100 prosent innvolvert i aktiviteten som kalles «å leve».

Hvis vi klarer å oppnå flyt i livet, vil vi etterhvert oppnå en endret opplevelse av verden. Vi vil leve mer i nuet, og grensen mellom oss selv og omgivelsene vil viskes ut. Vi vil få en større opplevelse av at vi er i ett med universet, og  Loven om tiltrekning får en enda større mening. Vi vil kort og godt være i bedre stand til å tiltrekke oss det vi ønsker. (Målinger har vist at kreative menneskers hjerner vibrerer i en annen frekvens. Les om kvantemekanikk for å skjønne hva som skjer når vi endrer frekvens.)

Flyt fører til et endret syn på tilværelsen

Det endrede bevissthetsnivået som følge av flyt fører til at vi ser på tilværelsen på en helt annen måte enn den «normale». Hvis du har sett et stereogram, så er den umiddelbare oppfatningen et kaotisk bilde. Men det er en mening bak kaoset. (Les gjerne om kaosteori). Hvis du klarer å fokusere på den riktige måten, vil det danne seg et helt nytt bilde. Det samme vil skje når vi har flyt i livet. Verden vil fremstå som helt annerledes.

Ser du haien?
Klikk på bildet. Ser du haien?

Se på dette stereogrammet, og legg merke hva som skjer i hjernen din når du klarer å se hva som skjuler seg. Det er en meget behagelig følelse, og det er på en måte som om du betrakter «virkeligheten» på en annen måte. Du får en enestående klarhet i hodet. Det samme vil skje hvis du har flyt i livet. Verden vil fremstå som annerledes og mye klarere.

Det endrede synet på tilværelsen har en direkte forbindelse med persepsjon og hvordan vi oppfatter verden. Hjernen arbeider hele tiden med å finne et mønster i all informasjon den får inn, og når den finner et mønster blir det en del av vårt verdensbilde. Det blir vår virkelighet.  Og du husker snøballeffekten? Snøballen har begynt å rulle!

Når en er i flyt opplever en ofte at «ting faller på plass». Tenk deg at du er i gang med en oppgave du er dypt konsenteret om. Du har møtt et problem du må løse, og den kreative hjernen din arbeider på høygir. Plutselig dukker det opp en løsning på problemet, og en stor grad av tilfredshet og lykke skapes i deg.

Dette vil også skje hvis du har flyt i livet. Ting vil ting falle på plass, men i et større perspektiv. Det vil oppstå en høyere grad av synkronisitet, at «tilfeldige hendelser» kanskje ikke er så tilfeldige allikevel. Dette skal  du få lese mer om i siste del.

Livet er en lek

Jeg er ganske sikker på at alle har opplevd flyt, ofte som barn, men også senere i livet. Barn har en egen evne til å være i flyt, og spesielt under lek er de i sin egen lykkelige verden. Barn lever i nuet og det finnes ingen bekymringer for fremtiden. Sunne barn er positive og optimistiske. Voksne kan faktisk lære veldig mye av barn.

Hvis vi voksne lærer å se livet som en lek, vil vi etterhvert oppleve en flyt i livet generelt. Det betyr å ta ting mindre høytidelig, være openminded og positiv. Og er du i flyt, vil du være i stand til å kjapt finne en løsning på de utfordringene som eventuelt måtte dukke opp. Flyt vil skape en glede i livet ditt som forsterkes, og aktiviteten «å leve» blir en fornøyelig aktivitet i seg selv.

Jeg avsluttet første del av denne artikkelserien med setningen: «Stol på deg selv, innta en positiv holdning og vær optimistisk, så skal du se at snøballen begynner å rulle!». Les denne setningen til du kan den utenat og la den bli en regel!

Til slutt skal du få se en reklamesnutt med en som har flyt i livet.

I serien:

1. Positiv psykologi og veien til et lykkelig liv

2. Livet er en lek, få flyt i livet

3.  Synkronisitet, tilfeldige hendelser og meningsfulle sammentreff

Skribent: DineVibber.no

8 tanker om “Livet er en lek, få flyt i livet!

 1. Iflg. Mihaly Csíkszentmihály kan Flow være DEN følelsen alle egentlig er ute etter. Dopmisbrukere, idrettsutøvere, businessfolk, you name it…

 2. Jeg satt som Vegard leeenge og så på bildet uten å se en noenting. Så sjelte jeg uten å sjele, og æææ! Det var ekkelt. Men samtidig veldig morsomt! Digger denne siden, stå på! Savner nye innlegg nå 🙂

Kommentarfeltet er stengt.