Bli en bedre lytter

Bli en bedre lytter

LytteSkrevet av Sjefsberta. Hennes blogg finner du på sjefsberta.com.

Produktiv kommunikasjon består like mye av lytting som snakking. Det innebærer forsikring om at vi vil lytte til hva andre har å si. Dette gjør seg gjeldende igjennom våre ord og handlinger.

Møt andre halvveis om nødvendig

God kommunikasjon er ikke å kontrollere samtalen. Det er å la andre ha ordet og gi oppmerksomhet til hans eller hennes stemme i saken. Å vite hvordan man er en god lytter er avgjørende for en vellykket dialog.

Man kan ikke alltid få det på sin måte. Vi kan friske opp vår kunnskap på det å være gode lyttere ved å snakke mer med hverandre. Er man for opptatt av sine egne problemene under en samtale, så forårsaker dette gjerne at vi ikke blir gode lyttere. På denne måten oppfatter vi ikke den andre parten sine behov og ønsker. Signalene vi da sender ut er at vi ikke er interessert i det de har å si.

Å kommunisere på en bra måte består av å respektere våre individuelle behov så vel som behovene til den andre parten.Vi må kunne mestre kunsten og komme frem til et kompromiss. Et kompromiss representerer et middel til overlevelse, og ikke til tap av ansikt eller makt. Det er å gi opp noe som ikke er så avgjørende, for å få noe større i retur.

Vi må være mindre egoistiske og vise mer empati. Andre vil da like oss bedre, stole på oss mer og knytte seg mer til oss.

Å være en god aktiv lytter krever øvelse. Det kommer ikke naturlig. Det krever praksis, så det å være en god lytter betyr at man må øve på og lytte, selv om man har hørt den samme historien mange ganger før. Det er alltid en mulighet for å lære noe nytt.

Dessverre så er det sjelden vi lytter oppmerksomt. Istedenfor opplever vi å tenke på helt andre ting eller vi forbereder ett svar på det vi tror vi akkurat har hørt. Vi tillater distraksjon som forårsaker at tankene våre driver av sted.

Egentlig så burde vi la oss engasjere og ha en positiv holdning til den personen vi snakker med.

Enten vi snakker en–mot–en, eller vi er involvert i en diskusjon, så er det av største betydning at vi gir all vår oppmerksomhet til den som har ordet. Når personene er ferdig med å snakke så skal vi kunne gjengi det vi har hørt, dette betyr ikke at vi er enige i hva som er sagt, men at vi har fulgt med i det som har blitt sagt. Dette gir den som har ordet muligheten til å forklare nærmere dersom vi har spørsmål.

På dette tidspunktet kan man starte og diskutere forskjellige meninger eller uenigheter for å komme frem til en løsning. Det å være en aktivlytter er en grei vane og legge seg til, det vil i ettertid redusere misforståelser og konflikter.

Kommuniser oppriktig

En som kommuniserer oppriktig er et mennesker med et positivt selvbilde og en vilje til å høre etter på hva andre har å si. Dette fordi de har tatt seg tid til å gjøre en selvvurdering og forstår seg selv, de har et realistisk bilde av hvordan andre mennesker gjør ting og hvorfor. De prøver ikke å utgi seg for noe dem ikke er og de kjører risikoen for å irritere sine lyttere.

Å være oppriktig under kommunikasjon betyr å være alvorlig og hensynsfull, og å utvise respekt for andres tid og meninger. Personer som snakker fra hodet og hjertet får også gjerne gode lyttere, og etablerer en atmosfære av tillit.

Det er like viktig å være en god lytter både hjemme, på jobben og ute blant venner og kjente.

  • Oppretthold øyekontakt med den som snakker.
  • Ha ett åpent sinn og utvise tillit.
  • Fokuser på den som snakker og ikke konsentrer deg om ting som distraherer.
  • Vis gjerne med kroppspråk at den som snakker har din oppmerksomhet.
  • Respekter den som snakker og hans eller hennes følelser.
  • Hver flink til å stille spørsmål vis noe er uklart.
  • Hør på hele beskjeden før du formulerer ett svar.
  • Gjengi hva personen har sagt, gjerne med hans eller hennes egne ord.
  • Heng deg ikke opp i hvordan ting ble sagt på.

Klarer man dette, så er man også en god lytter ;)

Hvis du vil lese mer fra Sjefsberta, gå inn på hennes egen blogg sjefsberta.com

3 kommentarer til «Bli en bedre lytter»

Stengt for kommentarer.

Stengt for kommentarer.