Synkronisitet, tilfeldige hendelser og meningsfulle sammentreff

Synkronisitet

Carl Jung har skrevet om det, The Police har sunget om det og du lever med det rundt deg hele tiden. Synkronisitet er definert som «meningsfulle sammentreff uten årsakssammenheng». Vi beveger oss dermed utenfor den materialistiske og deterministiske verden. Vi tar et steg over til den «andre siden».

Dette er tredje og avsluttende del i serien om viktigheten av positivitet og rett fokus, og hva slags følger det får. Les hele selv om den er lang! Det kan være en dypere mening i at du har klikket deg inn… Hvis du er vant til Steve Pavlinas bloggposter, bør denne være peace of cake.

Du har sikkert en eller annen gang erfart noe du vil kalle et merkelig sammentreff. For eksempel en gang du har tenkt på en spesiell person for så å oppleve at vedkommende ringte sekundet etter. Eller at du har fått uventet hjelp en gang du trengte det. Dette er eksempler på synkronisitet (synkronitet).

Jeg selv opplever slike merkelige sammentreff ofte, antakelig fordi jeg er veldig bevisst på det. Jeg kan for eksempel oppleve at når jeg skal finne en parkeringsplass i Oslo sentrum (nesten umulig), så er det en annen bil som akkurat skal kjøre slik at det blir en ledig plass til meg (ja, jeg tenker positivt «det er sikkert en ledig plass til meg!» istedet for å tenke negativt «det er sikkert ikke en ledig plass i dag, og jeg må helt sikkert kjøre rundt i en halvtime for å lete»).

Et annet eksempel på synkronisitet er når du plutselig ser at «brikkene faller på plass» etter at du har gått og grublet over ett eller annet. Det kan være noe som blir sagt, noe du leser, eller en hendelse du er vitne til. Aha-opplevlsen gjør at du får svar på et spørsmål eller løst et problem og du kommer deg videre.

Synkronisitet beskriver tilfeldige hendelser som meningsfulle sammentreff. At det er en større sammenheng i universet som gir utslag i spesifikke opplevelser i hverdagen.

Kaos og tilfeldige hendelser

Kaosteori har gitt oss en idé om at alt henger sammen. Dette er på et rent deterministisk plan, og alt som skjer har en forbindelse med noe annet. Alt er vevd inn i et universielt nett basert på mekaniske krefter. Hendelser som inntraff ved universets fødsel har allerede satt rammene for hva som vil skje for all framtid. Det som oppstår er derfor tilfeldig, men allikevel forutbestemt.

I følge kaosteori er det for eksempel helt tilfeldig at du vokste opp akkurat der du gjorde, at du ble kjent med de spesifikke menneskene, eller at du er kjæreste med akkurat den du er sammen med nå (eller ikke har kjæreste). Videre er det helt tilfeldig at Kjell Inge Røkke er så rik som han er, at Lance Armstrong har vunnet Tour de France syv ganger på rad, og at Barack Obama nå er president for USA.

I prologen til dette innlegget skrev jeg at svakheten ved kaosteori er at den utelukker vår mulighet til å påvirke vår egen skjebne. Den utelukker menneskets frie vilje. Jeg vil tro at Lance Armstrong har en meget sterk vilje, og for meg er det usannsynlig at vi ikke har en fri vilje.Synkronisitet

I motsetning til det tradisjonelle naturvitenskapelige verdensbildet, har kvantemekanikken gitt rom for det som til vanlig blir betraktet som overtro og mystikk. Sammen med Loven om tiltrekning åpner det opp for at vi mennesker er en intervenerende (inngripende) faktor i universets kaos, med evne til å påvirke våre egne og andres liv kun med bevisste og ubevisste tanker. Dette innebærer at det må finnes en ikke-fysisk forbindelse mellom oss og resten av universet.

Det var sveitseren Carl Gustav Jung som i sin tid introduserte begrepet synkronisitet. Jungs historie om den gylne Skarabé står som et symbol for læren om synkronisitet. Den er gjengitt i hans avhandling «Synchronicity: An Acausal Connecting Principle» fra begynnelsen av 1950-tallet, og omfatter en kvinne som Jung hadde i terapi men som var svært vanskelig å komme inn på.

«Jeg måtte gripe meg selv i og håpe at noe uventet og irrasjonelt skulle dukke opp, noe som ville bryte gjennom den rasjonelle stillheten hun hadde lukket seg selv med. Vel, jeg satt ovenfor henne med ryggen mot vinduet samtidig som jeg lyttet. Hun hadde hatt en imponerende drøm natten før, hvor hun drømte at hun fikk en gyllen Skarabé – et stykke kostbart smykke. Mens hun fortalte meg denne drømmen hørte jeg plutselig en svak tapping mot vinduet. Jeg snudde meg og så at det var et flygende insekt som forsøkte å komme inn i det mørke rommet. Det var veldig merkelig. (Red.anm: Insekt generelt orienterer seg som kjent mot lyset og ikke mørket.) Jeg åpnet vinduet og fanget insektet i luften. Det var en vanlig skarabé-bille, eller en rose-side chafer (Cetonia Aurata), som man finner på våre breddegrader, og som med sin gull-grønne farge ligner veldig på en gyllen skarabé. Jeg overrakk billen til pasienten og sa -her er skarabéen din»skarabe-bille

Jung tolket denne hendelsen som en synkronisitet, et meningsfullt sammentreff som løste et problem. Sammentreffet bar med seg et budskap om at kvinnen måtte «gjenfødes» for å komme ut av sin stillhet. Jung henviste til oldtidens Egypt, hvor skarabéen var et symbol på gjenfødelse. Historien ender med at denne hendelsen fikk kvinnen til å åpne opp for sine problemer og hun ble helbredet.

Jung så ikke synkronisitet som en motsetning til det deterministiske hendelsesforløpet i universet. Snarerere som et tillegg, at det faktisk var en dypere mening i rekken av hendelser.

Carl Jung var psykoanalytiker og Freuds lærling. Han var meget spirituell i sin tilnærming til menneskets sinn, og hadde tro på at metafysiske fenomener var tilfelle. Han studerte alle religioner inngående, han var interessert i astrologi, alkymi og spådomskunst, han leste både østlig og vestlig filosfi, i tillegg til å være svært interessert i kunst og litteratur.

Det var hans spesielle syn på det ubevisste hos mennesket som gjorde at han brøt med Freud. Jung mente at alle mennesker var sammenkoblet i det han kalte «det kollektive ubevisste». Det kollektive ubevisste er et «rom» som alle mennesker i ulik grad har tilgang til, og som blant annet inneholder arketypene, menneskehetens visdom, symboler og alle figurer vi opplever som mytiske. Det kollektive ubevisste er koblet opp mot resten av universet, slik at mennesket og universet eksisterer sammen som en helhet.

Kunstnere, musikere og oppfinnere er mennesker med spesielle evner til å trekke ut visdom fra det kollektive ubevisste, mens alle mennesker kan få et innblikk via sine drømmer. Drømmetydning og symboltolkning er således verktøy for å bli kjent med sinnet. Jung var også åpen for at det fantes mennesker med en ekstraordinær persepsjon som hadde evnen til å se inn i universets helhet, som for eksempel å spå fremtiden.

La Google vise vei

Synkronisitet gir deg muligheter du selv velger om du skal ta tak eller ikke (du har jo fri vilje!). Synkroniserte hendelser kan gi deg et vendepunkt i livet, selv om selve hendelsen ikke er stor i seg selv. Det kan være et ord som blir sagt, en scene i en film, en gave du får osv. Noe av mekanismen ligger i hvordan du tolker hendelsen. Synkronisitet kan forstås som en slags guiding på din vei.

Tegnene du blir gitt er et forsøk på å gi deg hint om hvor du skal ta ferden og hva du bør gjøre. Selve utfallet av synkronisiteten vil være knyttet til deg som person, din subjektive opplevelse og tolkning, og hva du faktisk gjør. Det er her din frie vilje kommer inn som en intervenerende variabel. Hele tankegangen med synkronisitet er at det egentlig er en dypere mening i hva du foretar deg og hvor livet ditt tar veien.

Et eksempel på synkronisitet som du sannsynligvis er i kontakt med hver eneste dag, er når du søker på Google. Du taster inn et søkeord på noe du er interessert i og søkeresultatet dukker opp. Så bestemmer du deg for å klikke deg inn på en bestemt lenke. Synkronisiteten vil ha det til at det kan stå noe som vil endre livet ditt i stor eller liten skala, eller lede deg fram mot noe annet.

Sett at du søker på selvutvikling, og klikker deg inn på DineVibber.no. Der finner du en artikkel som du legger inn en kommentar på. I det samme kommentarfeltet er det en annen person som også har kommentert. Dere begynner og diskutere, og etterhvert blir dere enige om å utveksle epostadresser. Det du ennå ikke vet, er at om fem år er dere gift og har barn. Da kan en spørre seg, var det som startet med et søk på Google bare en tilfeldighet, eller var det et meningsfullt sammentreff?

For ytterligere belyse synkronisiteten, hva var det som gjorde at du søkte på akkurat det du søkte på? Jo, det kommer av hva du hadde i tankene dine, det du fokuserte på i øyeblikket. En tanke (selvutvikling) leder til en handling (googlesøk), som igjen leder til en tanke og en handling, som ytterligere leder til en eller annen manifestasjon (giftemål). Er du med? Det er en rød tråd ett eller annet sted.

Noen er mer synkroniserte enn andre

For en stund tilbake skrev jeg om Espen Askeladd, at vi alle har en Askeladd i oss og at vi bør finne frem til ham. Espen Askeladd opplever mange av disse meningsfulle sammentreffene på sin vei. I eventyret «Prinsessa som ingen kunne målbinde» går brødrene hans rett forbi en død skjære og to bukkehorn, men Espen plukker de opp. Som vi vet får han god brukt for tingene senere. Der Espen er oppmerksom på hva universet sender ham, er brødrene helt blinde. Og det er Askeladden som tar med seg alle de gode hjelperne som hendig dukker opp langs veien til kongsgården. Espen Askeladd er positiv og lever et liv med flyt, og han er oppmerksom på den synkronisiteten som finnes rundt ham.

Askeladden er en eventyrfigur, men eventyrene inneholder ufattelig mye symbolikk og visdom som forsøker å fortelle oss noe.

Hvis du finner frem til Askeladden i deg og klarer å fokusere på den riktige måten, vil du etterhvert se alle tegnene som universet gir deg. Du vil se at Loven om tiltrekning er i virksomhet hele tiden. Du vil se at biter faller på plass, og du vil se at det også er en mening i kaoset av tilfeldige hendelser. Tilfeldige hendelser som egentlig er menigsfulle sammentreff og et resultat av din måte å tenke på. Det du tenker blir manifestert. Livet ditt er og blir et resultat av dine tanker, følelser og handlinger.

Det starter med en tanke

Alt menneskeskapt har startet som en tanke eller en idé i noens hjerne. Underveis er den som har en idé, det kan dreie seg om etableringen av et firma eller en ny oppfinnelse, omgitt av synkronisitet. Da er det viktig å kunne legge merke til alle meningsfulle sammentreff for på den måten bli hjulpet frem mot målet. Synkronisitet er ledetråder som viser deg vei gjennom livet.

Hvor mange ganger har du ikke sagt «åååh, hvorfor tenkte jeg ikke på DET!» når noen har kommet med en ny oppfinnelse eller en løsning? Den var jo så åpenbar! Eller at du faktisk har hatt samme idé som en annen har blitt millionær på, men som du av forskjellige grunner ikke gjorde noe med.

Saken er den at absolutt alle idéer og løsninger ligger og svever i universet. Men de menneskene som finner frem til idéene har lært seg å koble seg opp mot universets helhet. De har tilegnet seg evnen til å se mønsteret som finnes i kaoset, de ser verden på en annen måte enn deg. Dette er mennesker som i stor grad kan kalles suksessfulle. Det er mennesker som lever et liv med en høy grad av flyt, og det begynner med å være positiv og ha et åpent sinn. Samtidig kreves det evne til å handle, til å sette idéene ut i livet.

Det er blitt sagt at det ikke finnes problemer, bare muligheter. Kanskje ikke helt riktig i den virkelige verden, men det er en tendens til at negative mennesker fokuserer på problemene og positive mennesker fokuserer på mulighetene. En positiv innstilling betyr å være optimistisk, være åpen for nye ting og ha riktig fokus. I forrige artikkel fikk du se et stereogram hvor det skjuler seg en hai. Hvis du klarer å se haien, skjønner du nå at det er en større helhet i det bildet som tilsynelatende er et meningsløst kaos. Det samme gjelder for livet ditt. Det er en større helhet, en mening i livet ditt. Men for å se det, må du fokusere på den riktige måten. Med en positiv innstilling blir du automatisk mer åpen for nye ting, og synkronisiteten i livet ditt vil øke.

Intuisjon og deja vú

Noen mennesker har en egen evne til å være der det skjer, når det skjer. Det virker som om de har en sjette sans som hjelper dem med å ta de riktige avgjørelsene i livet. Det trenger ikke å være så mystisk. Dette er mennesker som lever livet i flyt, eller til en viss grad gjør det. Og med flyt kommer synkronisitet. De er blitt flinke til å snappe opp tegnene som omgivelsene kommer med. De er intuitive.

Intuisjon er en evne som er knyttet opp mot synkronisitet og det å se helheten i universet. Noen kaller det magefølelse. Folk som er der det skjer når det skjer, eller som ofte får en følelse av at «nå skjer det noe», har lært seg å bruke sine intuitive egenskaper. For noen er den tilstede fra ung alder, for andre må det læres. Men alle har intuisjon. Hvis du lærer deg å bruke den bevisst i hverdagen, har du et redskap som kan komme til nytte i mange situasjoner.

For å få intuisjon, er første bud at du faktisk tror på at det virkelig er noe som kan kalles intuisjon. Det nytter ikke hvis du har en negativ innstilling til det. Du må være åpen. Du må også lære deg til å stole på det første som berører deg av en tanke eller en følelse. Dette forutsetter at du har god kjennskap til deg selv og dine følelser. Hvis du er en person som er i ubalanse, eksempelvis er veldig engstelig, vil dine tanker og følelser lure deg. Derfor er det lurt å ha en viss selvinnsikt før du begynner å stole på dine intuitive egenskaper. Det er ikke sikkert de er så intuitive som du ønsker de skal være.

Du kan også se på livet ditt i retroperspektiv. Spol tiden tilbake og bli bevisst de hendelser som har ført deg dit du er i dag. Er det en rød tråd? Hvilke milepæler finnes det, og hva gjorde du i livet da? Dette kan gi en viss innsikt i dine synkronisiteter opp gjennom tiden og hvor oppmerksom du har vært. Retroperspektivet kan også få ting til å falle på plass, og gi deg svar på noe du har lurt på.

Et sprøtt fenomen som mange opplever fra tid til annen, er deja vú. Forskerne er ikke helt sikre på hva det skyldes, men en midlertidig vitenskapelig forklaring er forsinkelser i nervebanene i hjernen. Impulsene du får inn via sansene, fortrinnsvis synet, blir liggende et par milisekunder i nervebanene, og i øyeblikket de når fram til hjernen oppfattes de som litt stakkato.

En metafysisk forklaring er at deja vú er et øyeblikks innblikk i hvordan det er å inneha ekstraordinær persepsjon. At den som opplever deja vú får en klar opplevelse av være en del av noe større. Opplevelsen kan sammenlignes med det øyeblikket du klarer å se haien i det før omtalte stereogrammet. Ved deja vú forsøker universet, det kollektive ubevisste eller hva det nå kan kalles, å fortelle deg at du skal være ekstra oppmerksom på hva som skjer rundt deg. Det er som når en foreleser gjentar en viktig setning for å understreke viktigheten av det som blir gjennomgått. Det er for at du skal få en sjanse til å følge ekstra godt med på de tegnene som blir gitt, et øyeblikk hvor universet vil du skal rette en spesiell oppmerksomhet på hva som skjer.

Hvis du klarer å trene deg opp til å leve i flyt, synkronisitet og med intuisjon, er neste trinn the Jedi Academy 🙂 Feel the force!

Apofeni

Synkronisitet er et begrep som tilhører metafysikken, og det finnes ingen vitenskapelige bevis eller forklaringer som bekrefter at synkronisitet er et reelt fenomen. Det handler mye om å tro. Synkronisitet kan nemlig tolkes som selektiv persepsjon, at vi legger merke til det som har betydning for oss. Egosentriske mennesker har dessuten en tendens til å tolke hendelser som at de er rettet mot dem. Og vi har alle et snev av egosentrisme, har vi ikke?

Noen vil også hevde at de som ser synkronisiteter, lider av apofeni. Apofeni er en betegnelse på folk som har en tendens til å se mønstre og mening i ellers meningsløs informasjon. Tilhengere av konspirasjonsteorier havner under sjangeren apofeni. Men dette er egentlig ingen motargument for at synkronisitet er et fenomen som finnes. Det bekrefter det faktisk.

Alt som ikke kan forklares vitenskapelig blir ofte sett på som overtro og mystikk. Dette er det vanskelig å gjøre noe med, men husk at det er opp til deg selv hva du velger å dra inn i livet. Hvis du mener positivitet og alle fordelene det fører med seg ikke er verdt å ha som en del av din livsstil, er det lite å gjøre med det (annet enn å forsøke å overbevise deg). Men gi det sjanse! At det er blitt skrevet utallige bøker med akkurat det samme budskapet, er det en tilfeldighet? Eller er det et meningsfylt sammentreff du skal gi oppmerksomhet?

Se etter tegnene

Veien til det gode liv går via en positiv innstilling og rett fokus. Hvis du ikke innser dette ennå, så lat som om du gjør det! Du vil aldri lykkes med det du gjør uten å ha en positiv innstilling. Aldri! Dessuten bringer det med seg så mange fordeler at du ikke har råd til å la vær. Bedre helse, et generelt bedre humør og at andre trives bedre i ditt nærvær er tre av fordelene med å ha en positiv innstilling. Du vil også lettere oppleve flyt i livet.

Den kanskje aller største fordelen er at du blir mer oppmerksom på det som skjer rundt deg. Istedet for å lukke deg inne og stenge verden ute, vil du bli mer åpen og mottakelig og leve mer i nuet. Dette er en svært viktig egenskap. Når du er mottakelig for det som skjer rundt deg åpner du opp for muligheter, muligheter du ellers ville gått glipp av. Du åpner opp for det universet har å tilby.

Når jeg for eksempel er ute og reiser eller er invitert i et selskap, har jeg alltid den innstillingen: Hva er det dette sammentreffet har å tilby? Jeg forsøker derfor å være oppmerksom på omgivelsene, på menneskene jeg treffer og hendelser som oppstår. Jeg forsøker å se etter en slags mening i det som skjer rundt meg.

Det sies at livets vei er uransakelig, vi kan aldri vite hva som skjer rundt neste sving. Men hvis du lærer deg å gjøre som gjetergutten Santiago i Alkymisten og se etter tegnene, så kan det hende du også får oppfylt din drøm ved å følge den røde tråden.

I serien:

1. Positiv psykologi og veien til et lykkelig liv

2. Livet er en lek, få flyt i livet

3 . Synkronisitet, tilfeldige hendelser og meningsfulle sammentreff

Skribent: DineVibber.no

12 tanker om “Synkronisitet, tilfeldige hendelser og meningsfulle sammentreff

 1. SV: Hei, Stig! Tusen takk for din kommentar, på innlegget mitt med skrivetips.
  Utrolig gøy å få en tilbakemelding på noe jeg har skrevet fra deg, da jeg har fulgt dinevibber.no lenge 🙂
  Keep up the good work!

 2. Veldig spennende artikkel, og for min del blir jeg mer og mer sikker på at ting som virker tilfeldig ikke bestandig er så tilfeldig allikevel.

  For et drøyt år siden møtte jeg en person som uten selv å vite det skulle bety veldig mye for meg, og hun var en «trigger» for å gi livet mitt en vending til det bedre.

  Det siste året har det skjedd flere hendelser i livet mitt som for meg gir en helhetlig mening.

  Personen som er omtalt var den som tipset meg om dinevibber.no. Det var dagen etter at denne artikkelen ble publisert.

  Vil tilsutt benytte sjansen til å gjengi et ordtak jeg så tidligere i dag i en youtube-video linket fra denne bloggen:
  «Life does not put things in front of you that you can’t handle».
  -Ukjent

 3. Tror du virkelig på dette her?

  Det er like mye eventyr som Gud, spøkelser og julenissen.

 4. Hallo!
  FOR EN FLOTT SIDE..JIPPI! Er på søk/leting etter tegn og symboler i naturen og rundt meg ellers, fra dyr og fugler, til hendelser og opplevelser.
  I går feks så jeg en sky som lignet ett utropstegn!
  Har ikke funnet svaret ennå men vet det ligger på lur hihi..

 5. bra side! Så morsomt da jeg leste om at du leter etter tegn på dyr etc. Har sett et måkepar i flere dager på et hustak jeg kan se fra vinduet mitt, den dagen da kjæresten reiste. har måka sittet alene siden.hm..

 6. Å ha en sjette sans, betyr at man er føre var. Jeg ser dyr på min måte, Og har en utrolig opplevelser med dyr, som ikke alltid er bekymring sløse Det kan virke slik, , En tam katt som blir foret, er en elt annen katt en villkatt, som jager hver dag, for å overleve, Villkatten er alltid bekymret , sky, og i forsvars modus, den vil klore å bite om du fanger den, Gir du den tillit, vil den komme til deg før eller senere, Men budskapet er mat, Man trenger ikke være katter for å ha en slik oppførsel ,Mennesker blir på samme vis, visst dem blir utsatt for kulde vold og sult, Har man da den sjette sans om, At ting vil gå bra, For man higer alltid etter det som er bedre, Man streber mot det målet, Det er berg og dalbaner i ett menneske liv, Nedover bakker går man fort, Men oppover bakker er slitsomme, Vi vil møte på utfordringer hele tiden, Hjernen blir innstilt på en sjette sans, Den sansen som vi bruker minst , men det er sansen som vi bruker i vår fortvilelse, Hjernen jobber på høygir for å se etter løsninger, Da finner man dem som regel , rett foran seg, Det handler om oppvakt het, Som å finne en parkerings plass i rette øyeblikk. En sjette sans er helt enkelt den lille delen i hjernen, som mennesker som har vært i den ytterste nød bruker i sin håpløshet, Ett senter som man kan trene opp, når tilstanden blir håpløs, Det er jo bra, at man er utstyrt slik, Påvirkningen utgjør forskjellen i hendelsene, som kan virke unaturlige og mystiske i øyeblikket, fordi det kom når vi mest trengte det

 7. Spennende, det virker som om du har satt deg godt inn i materialet her. En annen ting ang synkronisitet, når du ofter og oftere legger merke til tallkombinasjoner, i alla slags sammenhenger, hva vil det symbolisere? Når det foregår så ofte at du nesten ikke blir overrasket lenger? Har googlet det litt men finner ikke noe mye ang akkurat det temaet.
  Hadde vært spennende å hørt om du har noe info ang dette.

 8. Jeg har ikke vært den heldige, i akkurat tall kombinasjoner, Men det er noen mennesker som har denne evnen, Det er nok en naturlig evne, som du bruker ubevisst uten å tenke over det, Å det at du er flink med tall, gjør deg bevisst i mange tilfeller, der tilfeldighetene råker,
  Det er som regel de ubevisste tankene som er i sving under en tall kombinasjon, Når det gjelder tall ,,kan du møte lite forståelser hos mennesker, Det ligger på ett høyere nivå, Albert Einstein var ett geni når det gjaldt tall kombinasjoner, men han ble ofte tolket som mer gal enn fornuftig, Men han hadde evner over menneskets forstand, Hans problem var å få det overført til ett forståelig språk , Som ga mening for andre mennesker, klarte han det, hentet han noe nytt i den sektoren som rommer menneskets forstand

 9. Jeg har opplevd ting ,som blir vanskelig å forklare, Det å gå innpå dem har jeg lite lyst til, Men i de fleste tilfeller er det ett syns bedrag, Man tror man ser noe annet enn det det er, Lyset skyggen distansen og vinkel kan gjøre ting merkverdige , større eller mindre, Jeg bodde på en slik plass en gang der disse tilfeldigheten var en realitet, Der alt ble forunderlig Til og med min samboer som har føttene godt plantet på jorden, ble en smule forvirret av disse fenomenene, Han er ikke flink til å rydde, Men en dag var det perfekt i kjelleren, uten at han eller meg eller andre kjente gjorde seg til kjenne av dette, Man kan bare lure, Uvedkommende, som ikke hadde til hensikt av å stjele eller rote, var på besøk hos oss, Vi vet den dag i dag ikke hvem det var, Stemmer ble hørt , men vi så ingen, Ja alt det overnaturlige som finns SKJEDDE OSS.Hva det var vet vi ikke, Men det var til stede, Som i åndenes makt.

Kommentarfeltet er stengt.