The Law of attraction

The Law Of AttractionHvis du interesserer deg for selvutvikling kommer du vanskelig utenom The Law Of Attraction, eller Loven om tiltrekning. Og enhver som skriver om selvutvikling, bør ha minst én artikkel om den såkalte hemmeligheten. Helt siden filmen (og senere boka) the Secret ble lansert i 2006, har hele den vestlige verden virkelig fått øynene opp for denne eldgamle visdommen.

For Loven om tiltrekning skal vistnok være forankret i en flere tusen år gammel Hinduistisk lære: Det at alt i universet henger sammen, og at slik du tenker og handler vil få avgjørende betydning for hvordan du får det i livet (eller ditt neste liv. Les: reinkarnasjon).

Jeg antar at de fleste er kjent med Loven om tiltrekning. Etter at The Secret gjorde sitt inntog, har den nesten blitt en form for en religiøs måte å tenke på. Men det er skrevet masse om Loven om tiltrekning før Rhonda Byrne kom med sitt bidrag.

En av de mest kjente bøkene som er utgitt før The Secret, er «Think and Grow Rich» av Napoleon Hill. Den kom ut i 1937, og handler om hvordan du skal gå frem for å bli rik. Og det er ved hjelp av Loven om tiltrekning.

The law of vibration

For å forstå Loven om tiltrekning er det lurt å først kikke på Loven om vibrering. Loven om vibrering sier at alt i universet vibrerer, og alt vibrerer med hver sin spesielle frekvens. Dette gjelder også tanker. Vibreringen skjer på kvantenivå, dvs. på subatomært nivå (subatomær = mindre enn et atom).

Loven om tiltrekning sier at likt tiltrekker likt. Slår vi sammen Loven om vibrering og Loven om tiltrekning, får vi at det som vibrerer i samme frekvens, tiltrekker hverandre. Dermed gjelder det å tenke de tankene som skaper de vibrasjonene som tiltrekker det du måtte ønske. F.eks. en ny bil, rikdom, en kjæreste, en hund eller hva du måtte ønske deg.

The Big bang

Forskere har funnet ut at universet er omkring 13,7 milliarder år gammelt. De antar at The Big Bang skjedde rundt den tiden. Før The Big Bang var alt i universet samlet som én enhet. Alt som overhodet eksisterer har derfor en forbindelse med hverandre. Alt i universet stammer fra en eneste «klump» kalt singularitet.

Med dette i bakhodet kan vi nå legge til Loven om tiltrekning. Siden alt stammer fra den samme «klumpen», er det ikke så mye som skal til for å tiltrekke oss det vi en gang allerede var i kontakt med. Vi må bare tune oss inn på den riktige frekvensen, de riktige vibrasjonene.

Ingen hemmelighet

I dag er Loven om tiltrekning blitt en stor-industri, og de mest kjente aktørene er blitt rike. Kanskje, nettopp, pga. Loven om tiltrekning? Rhonda Byrne, Jerry & Esther Hicks, Michael Losier er store navn innen Loven om tiltrekning.

Søker du på «the law of attraction» på google, får du opp over 16 millioner treff. Oprah Winfrey har flere ganger snakket om Loven om tiltrekning i sine programmer. Det arrangeres flere kurs i hvordan du skal få fremgang ved hjelp av Loven om tiltrekning. Boka the Secret er blitt en bestseller verden over.

Mange «nybegynnere» tror feilaktig at boka the Secret ER Loven om tiltrekning. Den er forsåvidt det, men Loven om tiltrekning er ikke annet enn en flere tusen år gammel visdom som alle mennesker egentlig vet om. Vi er bare ikke bevisste på den. Derfor er det fint med en «vekker» i form av the Secret, men det er ingen hemmelighet i ordets rette forstand.

Når vi leser om Loven om tiltrekning, skjønner vi intuitivt at den er reel. Det er derfor den «treffer» oss så godt, og vi føler at brikker faller på plass.

Loven om tiltrekning handler om hva slags vibrasjoner du sender ut. Det handler om dine vibber!

Altså:
Likt tiltrekker likt.
Det du tenker på, bevisst eller ubevisst, får du.

-enklere blir det ikke.

Leave a Comment