Manipulerende mennesker, del 4: Når du selv er manipulerende

frihetI forbindelse med artikkelserien om manipulerende mennesker, fikk jeg en oppfordring: Kunne jeg komme med en løsning hvis en kjenner igjen seg selv som en manipulerende person, og er motivert for å gjøre noe med det? Det er nemlig energikrevende å gå rundt og ha behov for å trykke ned andre for å føle seg bedre selv. Det er også trist, for det foregår mye manipulering i tette forhold som parforhold, venneforhold og familieforhold.

Det kan hende du begynner å lure på om du selv er et manipulerende menneske etter å ha lest de tre forrige artiklene. Det første jeg vil opplyse om er at du ikke skal være for rask til å konkludere med at du er en manipulerende person.

Vi alle benytter oss av det som kan minne om manipulerende teknikker en gang i blant. Enten for å hevde oss selv, eller for å få det som vi vil. Dette er normalt. Du er ikke en manipulerende person hvis du av og til søker å være bedre enn andre. Jeg vil si at det faktisk er en viktig egenskap å kunne fremheve seg selv i enkelte situasjoner. Det å klare og være selvhevdende på en sunn måte, uten å ha behov for å trykke ned andre, kjennetegner et balansert og friskt menneske.

Det er dette folk med et dårlig selvbilde sliter med. De klarer ikke å fremheve seg selv på en naturlig og sunn måte. Folk med et lavt selvbilde vil derfor søke å løse problemet med andre midler.

Noen resignerer. De klarer ikke å komme seg ut av sin egen dårlige oppfatning av seg selv. De sliter hele tiden og fremstår som offer. Noen ender til slutt opp som nevrotiske mennesker fylt med angst og depresjon.

Andre forsøker å skjule sitt lave selvbilde, og kompenserer med annen atferd. Eksempler på dette er å bli sykelig opptatt av seg selv og sitt ytre, som f.eks. en kroppsbygger eller en fitnessutøver kan være. Eller det kan dreie seg om at de blir veldig fokusert på å eie fine ting som de kan vise til andre. Eller det kan bli unormalt viktig for dem å få en karriere, såkalte karrierejegere. Jeg sier ikke at alle som kommer inn under disse kategoriene gjør det de gjør for å kompensere for et dårlig selvbilde. Men mange gjør det.

Noen utvikler også trangen til å manipulere andre for å heve seg selv.

Hvis du leste første del av manipulerende mennesker, så husker du kanskje bakgrunnen til at folk blir manipulerende. Skjult aggresjon, gjerne kombinert med dårlig selvbilde, skaper manipulerende atferd.

Hvis du selv er en manipulerende person

Forskjellen mellom vanlige og manipulerende mennesker er tilstedeværelsen av aggresjon. Hvis du er i besittelse av mye aggresjon, men som du av en eller annen grunn har behov for å skjule for andre, kan du ha utviklet manipulerende egenskaper. Problemet er at du selv ikke behøver å være klar over at du har mye aggresjon i deg. Prosessen med å skjule aggresjonen foregår ubevisst. Punkt en er å bli bevisst på det.

Et tegn du skal se etter, dersom du ønsker å gjøre noe med din manipulerende atferd, er om du raskt føler deg «truet» når du mener noen rundt deg prøver å heve seg over deg. (red.anm: det at du har grunn til å føle deg «truet», at du er mindre verdt, foregår inni hodet ditt, og har sjelden noe med virkeligheten å gjøre). Altså, du føler deg veldig raskt «liten» i andres nærvær. Det kan være for hva som helst. Som f.eks. at andre får mer oppmerksomhet enn deg, eller at andre oppnår bedre resultater enn deg på skolen/jobben, eller at du føler andre er mer populære enn deg (foregår også inni i hodet ditt).

Det kan også hende at du tror at du generelt er mindre verdt enn andre (dårlig selvbilde), og ønsker å kompensere for dette. Det trenger ikke å være en spesiell hendelse eller situasjon som får deg til å ville fremstå som bedre enn andre.

Når du, på feil grunnlag, tror at andre er bedre enn deg, vil et ubevisst behov for å jekke de ned dukke opp i deg.Et grunnleggende utgangspunkt: Bli bevisst!

For å endre hvilket som helst atferd, er det ett grunnleggende utgangspunkt som gjelder: Du må bli bevisst på selve atferden, og på prosessen som forårsaker atferden. I dette tilfellet betyr det at du må bli bevisst på din skjulte aggressivitet for å endre den manipulative atferden. En teknikk for å bli mer bevisst er å observere deg selv, dine tanker og dine følelser utenfra.

Når du observerer og blir bevisst på deg selv og det som skjer rundt deg, åpner du døra ned til din underbevissthet. Du programmerer på en måte din underbevissthet til å hente frem det som er lagret og undertrykt. (Metode hentet fra NLP).

Kort eksempel på å observere seg selv utenfra: Du skal ta oppvasken. Når du er i gang, sier du til deg selv inni deg hva som faktisk dukker opp i hodet ditt, og hva du faktisk gjør: «Nå tenker jeg at jeg skal fylle i vann. Nå fyller jeg i vann. Nå tenker jeg at jeg skal helle oppi vaskemiddel. Nå heller jeg oppi vaskemiddel. Nå tenker jeg at jeg skal legge oppi glassene og vaske dem, nå legger jeg oppi glassene og vasker dem». Skjønner? Du skal observere deg selv utenfra og bevisstgjøre dine følelser, dine tanker og din atferd. Du skal bli klar over hva du holder på med.

Når du kjenner følelsen av at du er «liten» stige opp i deg, så skal du observere denne følelsen. Betrakt den utenfra. Du skal også observere tankene dine og din atferd. Legg merke til hva du gjør for å føle deg større. Er du en manipulerende person, vil du oppdage at du vil bruke en manipulerende teknikk. Du vil oppdage at du forsøker å få andre til å føle seg mindre for at du skal føle deg større selv.

Sett deg ned en kveld. Ha det rolig rundt deg og tenk over det du observerte. Skriv det du har observert på et ark eller på pc’n. Egentlig trenger du ikke å skrive det ned, men det kan hjelpe deg og få fortgang i din utvikling. Din underbevissthet vil uansett begynne å bearbeide det du observerer helt automatisk.

Neste dag observerer du mer. Jo flinkere du blir til å observere dine tanker, dine følelser og din atferd, jo mer vil bli bevisst for deg. Etter hvert vil du mest sannsynlig oppdage at du retter utrolig mye aggresjon mot det mennesket du (urettferdig) mener får deg til å føle deg mindre. Du er rett og slett veldig sint inni deg.

Neste steg: Finn ut hvorfor du er så sint.

Når du har blitt bevisst på at du har mye aggresjon inni i deg, skal du begynne å jobbe med aggresjonen. Det er den som er kilden til din manipulerende atferd. Du skal fortsette å observere deg selv og dine tanker utenfra.

Oppgaven nå er å finne frem til kilden til aggresjonen. Hvem eller hva er det som har gjort deg så sint? Kan det være hendelser i barndommen? Kan det være foreldrene dine som har behandlet deg dårlig? Kan det være søsken? Kan det være noen som har gjort deg noe vondt en gang i tiden? Er du såret for ett eller annet? Bærer du nag til noen? Har du lært å være aggressiv, samtidig som at du har måtte skjule den? Hvordan lærte du det?

En opplysning angående aggresjon: Folk som har vært utsatt for overgrep, uansett om det er seksuelle, psykologiske eller voldelige, har enormt mye aggresjon inni seg pga. av overgrepene. Det mange gjør, er å rette aggresjonen mot seg selv. Det kan resultere i selvskading, depresjon, schizofreni eller selvmord.

Noe av problemet er at din aggresjon ikke er åpenlys. Den er skjult, og du (din underbevissthet)  jobber hardt for å holde den skjult. Du retter den heller ikke mot deg selv, men du retter den mot andre i form av manipulering. Du har kanskje sjelden vært åpenbart sint eller direkte aggressiv mot andre (mest sannsynlig fordi du ble tvunget til å skjule disse følelsene da du var liten). Av andre blir du ikke ansett som en utagerende og aggressiv person. Det er derfor veldig vanskelig å skjønne at du har mye aggresjon i deg. Både for deg, og de som er rundt deg. Men det har du! Og det er alltid en årsak til det.

Etter hvert som du blir flinkere til å observere, vil du finne ut hvorfor du er så sint. Din underbevissthet vil få deg til å forstå årsaken til din aggressivitet og hvorfor du har et behov for å skjule den. Underbevisstheten din vil også hjelpe deg med å frigjøre deg fra behovet for å skjule aggresjonen, fordi du finner ut grunnen til det. Du blir mer bevisst.

Når du har funnet kilden til aggresjonen, skal du rette aggresjonen mot den. Hvis du finner ut at det er foreldrene dine som har behandlet deg dårlig, ja så er det de som du skal være sint på. Eller om det er andre. Jeg gjentar: Det viktige er å bli bevisst på kilden til aggresjonen, og rette aggresjonen mot den.

Dette kan være en kritisk fase i din utvikling. Når du blir bevisst på hva som har gjort deg så aggressiv, kan det gå mot et endelig oppgjør. Noen ganger resulterer det i åpenlys aggresjon. Du får lyst til å gå til fysisk angrep. Og det er faktisk bra. Du har klart å finne ut hvorfor du er sint, hvem som har gjort deg sint, og du har frigjort deg fra behovet for å skjule sinnet.

Men du trenger ikke å være fysisk aggressiv. Det kan hjelpe bare å snakke med dem som har gjort deg sint. Du kan fortelle dem at det de gjorte ikke var riktig. Bare det å få uttrykt dine følelser med ord ovenfor de rette personene kan være nok.

Føler du behov for å gå til fysisk angrep på noen, er du i samme båt som veldig mange andre. Men du må klare å overføre aggresjonen til annen atferd. Du må kanalisere aggresjonen din. Benytt din aggresjon til å nå nye mål i livet. En ny hobby, trening, et nytt prosjekt, kort sagt noe du kan bruke energien din på.

En annen metode for å eliminere aggresjon er å meditere.

Et par ting å huske på

Hvis du er et manipulerende menneske skal du vite at andre kan bli veldig såret over din oppførsel. Mange manipulatorer er faktisk ikke klar over dette. De er ikke bevisste sin atferd. Men du må bli klar over at hver gang du lyver, hver gang du kommer med en stygg bemerkning, og hver gang du førsøker å bake sarkasme inn med humor, så er det noen som blir såret. Vil du virkelig såre noen du er glad i eller bryr deg om?

Du skal også vite at så lenge du har et behov for undertrykke andre, vil du aldri klare å bli bedre selv. I stedet for å bruke energien på å manipulere andre for at de skal føle seg dårligere, kan du begynne å bruke energien på å få det bedre i livet selv. Du har en stor mulighet til å vokse, men du vil aldri klare det så lenge du trykker andre ned.

Uansett, når du har kommet så langt som til at du er blitt bevisst på de manipulerende sidene ved deg og årsaken til dem, har du en godt utgangspunkt til å bli et nytt og bedre menneske. Fortsetter du å jobbe med deg selv, vil du etter hvert slutte å være et manipulerende menneske. Du er fri!

Leave a Comment