Lightning Process

Lightning processBlueGirl har ofte vært innom DineVibber.no og kommentert. Av den grunn besøkte jeg bloggen hennes, og et tema hun er svært opptatt av er Lightning Process. Det viser seg at Lightning Process går mye ut på å bryte med gamle tankemønstre og skaffe kontroll i livet. «Dette er jo en metode som alle kan dra nytte av, ikke bare de som er rammet av sykdom» tenkte jeg, og spurte om BlueGirl hadde lyst til å skrive et gjesteinnlegg om Lightning Process.

Dette er et gjesteinnlegg fra BlueGirl. Hennes blogg finner du her.

Lightning Process, ofte forkortet til LP, er et treningsprogram som har gitt fantastiske resultater for personer med CFS/M.E., fibromyalgi, tidlig fase av revmatiske lidelser, angst, depresjon, EL-overfølsomhet, stress, utbrenthet og andre stress relaterte tilstander, slik som cancer fatigue og langvarige utmattelser eller smertetilstander ved å påvirke kroppens immunologiske, nevrologiske og muskel-og skjelettsystem.

Treningen innebærer at du lærer hvordan hjernen og kroppen din er blitt fanget i en rekke skadelige ubevisste prosesser som reduserer livskvaliteten og den fysiske tilstanden din.
Et vilkår for effekt av metoden er at man kan svare ja på spørsmålet: «Er du klar for dette»? Siden det er et aktivt treningsopplegg hvor man må gjøre innsatsen selv, kreves det at man er fullt motivert.

Målet i LP er at du skal gjenvinne kontrollen i livet ditt og gi deg selv en mulighet til å bryte sykdomsspiralen og destruktive adferdsmønstre. Metoden er utviklet av engelskmannen Phil Parker, som er utdannet osteopat, hypnoterapeut, NLP-terapeut og coach.

Teorigrunnlaget er innenfor tradisjonen holistisk medisin hvor målet er å helbrede fysiske/psykiske lidelser gjennom øvelser, suggesjoner og mental trening. Metoden er inspirert av nevrolingvistisk programmering , osteopati, og hypnoterapi. Gjennom suggesjoner/øvelser etableres kontroll over ubevisste psykiske og fysiologiske prosesser. Selv om det er mange likhetstrekk med kognitiv terapi, er begrepsapparatet svært forskjellig. Deltakerne undervises i grupper på 4-6 personer. Undervisningen går over tre dager, den er intensiv og krevende og veksler mellom læring fra instruktør, øvelser og hjemmelekser.

Første steg i opplæringsprogrammet er å bli bevisst tankene som utløser en stressreaksjon i kroppen, for eksempel «Jeg kommer aldri til å bli så frisk at jeg kan arbeide igjen». For å stoppe en utløsende tanke må den syke si bestemt «Stopp!» til seg selv halvveis gjennom tanken. Det forhindrer at de fysiologiske stressmekanismene utløses.

Neste steg er å skape nye, mer positive tankemønstre. I stedet for å bekymre seg over ikke å bli i stand til å gjøre noe fordi man er syk, kan man tenke seg at man har det bra og er i stand til å gjennomføre aktiviteten. Dette skal skape nye forbindelser i hjernen, som igjen stimulerer produksjonen av endorfiner, stoffer som gir god og behagelig hjernekjemi, i stedet for stresshormoner.

Som hjelp i prosessen plasseres spesielle kort med nøkkelord, for eksempel «stopp» og «nå» i et mønster på gulvet. Ideen er at å trå på kortene forsterker tankeprosessen.

I starten vil man ofte måtte repetere treningen mange ganger daglig. Senere vil behovet variere, men målet er at du skal bruke prosessen helt til du er frisk og ikke stoppe før du har fått det livet du ønsker deg og det livet du elsker.

Hvis du vil lese mer fra BlueGirl, gå inn på hennes egen blogg.

Leave a Comment