Mestring

Skrevet av Morten Hake. Les mer på hans blogg mortenhake.com.

Boka “Mastery”, skrevet av George Leonard, er en bok som tar for seg det komplekse temaet mestring.

Hva er det som kjennetegner en mester innenfor et felt? Hvordan kommer man dit? Hvilke verktøy trenger man på veien og hvilke farer og fallgruver er det viktig å være oppmerksom på underveis?

Dette er spørsmål som tas opp i denne boka. Den tar sikte på å hjelpe den aspirerende mester, enten han/hun sikter på å bli verdensmester i en kampsport eller bare hobbymaler, på veien mot mestring og selvrealisering innen sin valgte disiplin. Leonard baserer sine ord på sin erfaring som pilot, blant annet under Andre Verdenskrig og på over førti år med Aikido, flere av dem som læremester. Boka er full av gode råd, tankesett og metoder/filosofier som hjelper på veien mot mestring.
Her er en kort oppsummering av de viktigste punktene.

Mestring og læringsmodeller

Mestring er en vei, ikke en destinasjon. Denne reisen går gjennom hele livet og ender ikke før døden (og kanskje ikke engang der, for alt vi vet). Oppnåelsen er ikke det endelige målet i seg selv, men heller milepæler på veien, en vei som alltid går videre, der drivkraften ligger i gleden av å praktisere sitt verk og ikke i de fysiske belønningene dette måtte avstedkomme.

Meningen ligger ikke i å søke rask og kontinuerlig fremgang som stiger i en stødig kurve. Det viktigste innenfor mestring er å forstå konseptet om læringsplatåer. Et læringsplatå er stadiet mellom hver kraftige oppsving i evner og ferdigheter. For å bruke en videospillterminologi kan det sammenlignes med all XP (experience) du samler mellom hver gang du avanserer fra et nivå til et annet.

Mens du er på dette platået vil du antakelig føle at du ikke blir bedre i det hele tatt, men det er på dette platået at de ferdighetene du kjemper for å oppnå setter seg i muskelminnet ditt, og at stoffet myelin setter seg som en isolasjon rundt nervebanene i hodet ditt (se boka “The Talent Code“), slik at ferdigheten til slutt er automatisert og føles naturlig for deg. Da har du avansert et mestringsnivå og befinner deg nå på neste platå.

Hvis du ser det fra det perspektivet vil du innse at du mesteparten av tiden vil befinne deg på et platå mens du jobber for å bryte deg gjennom til neste nivå. En mesters læringsgraf vil derfor, ifølge Leonard, se slik ut:

 

The Master

Folk flest er derimot ikke så tålmodige, derfor presenterer han tre læringsmodeller som det er lett å falle inn i, og som man må jobbe seg ut av hvis man vil oppnå ekte mestring

The dabbler (en vasser – dukker litt i det)

Dette er en elev som i de begynnende fasene har stor entusiasme og som følgelig opplever sin første oppsving i ferdigheter. Når platået nås og fremgangen ikke kommer raskt nok mister denne personen fort entusiasmen og motivasjonen og gir opp for heller å prøve ut en annen disiplin, med samme resultat. Den personen elsker å prøve nye ting, men mangler drivet til å fortsette når platået presenterer seg.

The obsessive (den besatte)

På samme måte som «the dabbler» er «the obsessive» full av energi og entusiasme i starfasen. Når denne typen person treffer platået vil han/hun derimot ikke miste entusiasme, men bli frustrert og nekte å godta platået. Han/hun vil jobbe ti ganger hardere, drive seg til randen og legge sin sjel i det. Denne personen mangler tålmodighet og vil kjempe mot seg selv uten å være villig til å jobbe med fokuset på å overvinne sitt nåværende platå, men heller jage det neste uten å gjøre fremgang.

The hacker (stagnereren)

«The hacker» er en person som ikke har den samme utålmodgheten som the dabbler og the obsessive. Han hun/vil oppleve fremgang og så være helt komfortabel med å befinne seg på et platå. For komfortabel. Han/hun mangler drivet og sulten til å jobbe videre og vil slå seg til ro med de evnene de allerede har ervervet, uten å oppleve større fremgang.

Mesteren blir dermed personen som klarer å forene de to verdnene. Personen som godtar det faktum at mesteparten av tiden vil blir tilbrakt på et platå, men som allikevel jobber konsekvent og målrettet for hele tiden å oppnå fremgang, men med tålmodighet og med en strategi.

Strategier for mestring – Fem punkter:

Denne strategien sentral, fordi den vil være rammen din for å mestre hva enn det er du kaster deg ut i, og Leonard presenter den i fem punkter:

Instruksjon

Instruction handler i bunn og grunn om å velge skole/læremester/bok eller hvilket helst annet materiale du ønsker å bruke for å undervise deg selv i din valgte disiplin. Her poengterer forfatteren viktigheten av å undersøke flere kilder, snakke med andre studenter som benytter seg av samme læringsmateriale og sammenligne til du finner det som passer deg best. Spesielt viktig er det som han sier å ikke se på lærermesteren selv, men på hans studenter. Dersom studentene er dyktige er det et tegn på at læreren er dyktig. Med internett er det i dag lett å skaffe seg informasjon om kvaliteten på ulike læringskilder og -materialer.

Øv!

Øving er enkelt og greit praktiseringen av din disiplin. All trening og all tid du bruker på å forbedre deg. Her presiserer Leonard at et kontinuerlig, jevnt og fast treningsrituale er viktig. At du trener ofte og gjerne til fastsatte tider, slik at det er lett å falle inn i en rytme der øvingen blir en naturlig del av hverdagen. “Repetition is the father of learning and the mother of all skill”

Overgivelse

Når du først har valgt læremester eller -metode er det viktig å “overgi seg til prosessen”. Det vil si at du er villig til å gi deg hen til det som læres vekk uten å stille for mange spørsmål eller å sette deg opp mot undervisningen. Det betyr på ingen måte at du skal akseptere å måtte gjøre noe som strider imot dine overbevisninger eller godta å følge undervisning som er dårlig, men det betyr at du bør la tvilen komme din lærer til gode. Vær villig til å gi det et forsøk og muligens drite deg ut eller se dum ut, for læringens og fremgangens skyld.

Intensjon

Dette punktet handler i stor grad om din mentale innstilling til reisen og til prosessen. Intensjon vil si at du skaper en visjon i hodet ditt om hva du virkelig vil ha ut av ditt arbeid med din valgte disiplin. Det likner på mange måter på ‘Loven om tiltrekning’ og tankegangen om at tanker kan manifestere seg i den fysiske verden. Om du velger å tro det eller ei er opp til hver enkelt, men med klart fokus og en klar visjon vil reisen bli lettere og motivasjonen sterkere. Ha et mål!

På kanten

Dette handler om å alltid søke det lille ekstra. Om å tenke utenfor boksen og søke nye måter å gjøre ting på. Nye måter som kanskje kan forandre hvordan verden ser på din disiplin. Tenk deg første gang Leonidas Da Silva fyrte av et brassespark eller da de oppfant v-stilen i skihopping. Det forandret sporten. Å se etter denne “edgen”, å alltid søke etter forbedring, selv om du må gå utenfor de etablerte rammene, er det som virkelig kjennetegner en mester. Villigheten til å utforske muligheter som ingen hittil har tenkt på, eller satt ut i livet.

Homeostase

Noe å være på vakt på på vår vei mot mestring er Homeostase-effekten, hvilket er kroppens måte å motsette seg forandring på, enten det er forandring til det bedre eller det verre. Det er helt logisk. Tenk om det var ok at kroppstemperaturen din gikk opp og ned ti grader hele tida. Det hadde ikke gått. Kroppen og sinnet er derfor veldig oppmerksomme på forandring og vil fyre av varsellampene dersom de merker at noe skjer. Dette skjer, og ved å være bevisst på det vil du kunne gjenkjenne det, jobbe deg gjennom det og fortsette videre på veien uten å la deg bli ledet av kursen din.

Vanlige fallgruver:

George Burr Leonard
George Burr Leonard
  • Perfeksjonisme,
  • For sterkt konkurranseinstinkt
  • Mangel på konkurranseinstinkt
  • Forengelighet
  • Latskap

Dersom dette har pirret nysgjerrigheten anbefaler jeg at du kjøper boken. En bedre følgesvenn på veien mot mestring er det vanskelig å finne. Husk mastermindprinsippet om at dersom du vil ha suksess, så må du omringe deg med suksessfulle mennesker, det være seg ansikt til ansikt eller gjennom bøker.

Nå til helgen (ja, om 2-3 dager) har du muligheten til å gjøre akkurat dette. Omringe deg med mennesker som vil dra deg oppover, og som er i samme båt som deg. Folk som søker utvikling og mestring innenfor ulike områder av livet. Til helgen arrangeres nemlig Morten Hake Summit for tredje år på rad midt i Oslo sentrum.

Det er skandinavias største selvutviklings- og datingkonferanse. Og i år kommer verdens mest leste selvutviklings-skribent, Steve Pavlina! Konferansen er et MUST for deg som tar personlig vekst på alvor! (i tillegg er det utrolig billig)

Klikk deg inn her for å se programmet, og sikre din billett.

Morten Hake driver med coaching, seminar – og foredragsvirksomhet. Hvis du har lyst til å komme i kontakt med ham, eller melde deg på den nyeste workshopen, gå inn på mortenhake.com

 

 

Skribent: DineVibber.no