Mira Craig er en tulling!

mira-craigVG.no kan vi i dag lese om Mira Craig og hennes tanker om bl.a. dommedag og samfunnets hjernevask. Det er fint å se at kjente artister tør å gå ut med slike forholdsvis radikale tanker. Tanker som er i tråd med en nyere bevissthet som brer om seg og får mer og mer fotfeste.

Hvis du har lest mitt innlegg som heter «Er du en tulling?«, skjønner du hva jeg mener med en tulling. En tulling er en som tør å gå engne veier, på tvers av hva samfunnet ellers mener er akseptabelt. En som ikke oppfører seg i tråd med det samfunnet ellers mener er det riktige, blir som oftest betraktet som en tulling. Selv om de egentlige tullingene er de som betrakter andre som tullinger.

Mira Craig er derfor en tulling i positivt forstand!

Dommedag.

Mira Craig nevner jordens dommedag i henhold til Maya-kalenderen. I følge den skal jorden gjennomgå en stor omveltning som følge av at jordens magnetpoler snur. Dette skjer i 2012, nærmere bestemt den 21. desember.

Det er imidlertid ikke noe nytt at magnetpolene på jorden snur. Sist gang det skjedde var, i følge astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard, for 780 000 år siden. En interessant artikkel skrevet av Ødegaard finner du her.

Det som skjer når polene snur, er at jordens magnetfelt blir annerledes. Magnetfeltet beskytter oss bl.a. for stråling fra verdensrommet, og vi benytter magnetfeltet til å orientere oss når vi bruker kompass. Dyrene benytter også magnetfeltet til å orientere seg. Hval som strander og brevduer som ikke finner frem kan ha sin forklaring i at magnetfeltet er endret.

Endringer i magnetfeltet vil påvirke klimaet på jorda fordi vi bl.a blir mer utsatt for stråling fra solen. Golfstrømmen kan skifte retning, mer stråling kan føre til at enkelte dyrearter dør ut, og været blir mer ekstremt.

Disse endringene skjer naturligvis ikke over natta, og vi ser kanskje en endring allerede nå i form av vær som er mot normalen?

En høyere bevissthet.

Mira Craig sier videre at «Mennesker må lære seg å være åpne for annet enn det vi ser og det vi har lært».

Jeg kan ikke være mer enig. Dette er ord som kommer fra et menneske som har skjønt det. Dette er ord som tilhører et menneske med en høyere bevissthet.

De aller aller fleste på denne jord er hjernevasket til å tro at den læren som naturvitenskapen gir, er den eneste sannhet. Alt som ikke kan bevises vitenskapelig, blir av mange beskrevet som overtro og fantasi. Vi blir inndoktrinert i denne læren helt fra vi er små.

Vitenskap er basert på observerbare fakta som kan etterprøves. Går vi inn i kvantemekanikk, finner vi at når en partikkel blir observert, skifter den egenskap. Dvs. at slik tingene er, forandrer seg når noen observerer. Dette er et stikk i siden til den vitenskapelige metode. Kan vi i det hele tatt stole på vitenskapen? Gir den det riktige bildet av verden? Neppe.

I den senere tid har det vært mye oppmerksomhet omkring Snåsamannen og Loven om tiltrekning. TV Norge sender en serie som heter «Jakten på den 6. sansen», NRK fyller Schrødingers Katt med stoff om klarsynthet. Alternative miljøer får flere og flere tilhengere. Vi mennesker er i ferd med å skjønne at det finnes mer mellom himmel og jord enn det som vi kan forklare.

Alt dette er i tråd med at vi begynner å nærme oss en tilstand av en høyere bevissthet. En bevissthet om at du og jeg tilhører samme enhet, og at alle mennesker er forbundet med hverandre. Samtidig er menneskene uløselig forbundet med jorda og resten av universet. Vi har alle samme utgangspunkt i det som en gang var singularitet.

Jeg vil gi Mira Craig en stor klem for at hun sier det hun sier i artikkelen på VG.no. Hun når ut til mange unge mennesker som trenger å skjønne at verden nødvendigvis ikke er slik vi lærer om den av storsamfunnet, media og skolebøkene.

Klikk inn på end of time 2012 hvis du vil lese mer om dommedagsprofetien.

Leave a Comment