Kvantemekanikk og selvutvikling, del 5

Kvantemekanikk og selvutvikling, del 5

red-pill-blue-pillI kvantemekanikken får observatøren en unik posisjon. Det er observatøren som bestemmer det endelige utfallet av en sannsynlighet. Det er observatøren som bestemmer hva som skal skje. Og observatøren… ? Det er deg og meg det.

Vi har sett at energi (masse) kan manifesteres ved hjelp av vibrasjoner. Videre har vi sett at alt er i bevegelse på mikronivå. Dette gjelder også tanker. En av definisjonene på et menneske, er at det er et tenkende vesen. Og tankene, de finnes i bevisstheten.

Et av de store spørsmålene som har opptatt oss gjennom alle tider handler nemlig om menneskets bevissthet. Hva er bevissthet? Hvorfor er vi bevisste?

Selv i dag er det ingen som klarer å komme med et godt svar. Filosofer, fysikere, psykologer, hjerneforskere, ingen har til dags dato kommet med en løsning.

Bevisstheten

Det som er sikkert er at mennesket er et bevisst vesen, og bevisstheten sitter i hjernen. Ved hjelp av bevisstheten er vi i stand til å skille mellom oss selv og verden rundt oss.Vi er i stand til å tolke de impulser vi mottar via sanseapparatet. Vi er i stand til å observere oss selv utenifra, og bevisst ta en avgjørelse for hva vi skal gjøre. Alt dette pga. elektriske impulser i selve hjernen. Men forskerne er enige om at bevisstheten er noe mer enn bare elektriske impulser mellom hjerneceller.

Bevisstheten utgjør en slags indre verden som er unik i alle mennesker og som ikke lar seg forklare med kun å undersøke den fysiske hjernen. Det er som Einstein sa, at alle har en opplevelse av å leve i sin unike rom-tid. Bevisstheten gjør oss i stand til å oppfatte, reflektere over og operere i denne rom-tiden. Bevisstheten er en stemme som snakker til oss innenfra.

Hvis det er sånn som kvantemekanikken forteller oss, og det er mye som tyder på at det er riktig, har vi mennesker en unik mulighet til å skape vår egen virkelighet. Og det bare ut i fra at vi har en bevissthet.

Derfor vil bevisstheten ha avgjørende betydning for hvordan livet vårt blir.

Nært sammensveiset med bevisstheten har vi det ubevisste. Bevisstheten og det ubevisste tilhører det som hos mennesket kalles for «sinn». Sinnet inneholder hele det psykologiske spekteret hos mennesket. Personlighet, følelsesliv, tanker, intelligens, ego-funksjoner, bevisste og ubevisste prosesser.Og bevissthetens funksjon opp i alt dette er å interaktere med omverdenen. Den er sinnets observatør og talsmann.

Men bevisstheten i seg selv er en meget begrenset enhet. Forskning har kommet frem til at bevisstheten er i stand til å behandle 7±2 enheter. Bevisstheten er mao. absolutt ikke i stand til å bearbeide alle de impulser vi mottar via sansene. Mesteparten går derfor utenom bevisstheten, og direkte ned til det ubevisste. Det gjelder alle våre erfaringer, som f.eks. samfunnets påvirkning.

Eksperiment:

Prøv å lese følgende tall: 3912075398542180.

Vanskelig?

Del så tallene inn i større og færre enheter: 3912  0753  9854  2180.

Lettere nå?

Faktisk så utgjør ubevisste prosesser mesteparten av sinnet. Derfor har ubevisstheten en enorm betydning for oss. Selv om vi ikke er bevisst det ubevisste, påvirker ubevisstheten sinnet hele tiden. Det betyr at din bevissthet, din personlighet, dine tanker og dine ego-funksjoner hele tiden påvirkes av det som skjer i ubevisstheten.

Bli bevisst det ubevisste

«You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.»

-Morpheus til Neo i filmen The Matrix.

Du skjønner kanskje hvor jeg vil? For å kunne påvirke din virkelighet og væren, må du bli bevisst det ubevisste. Du må bli et bevisst menneske som vet hva som foregår i sinnet. Først når du er bevisst, kan du påvirke livet ditt i den retningen du vil.

Du må velge den røde pillen!

Som du vet, er hjernen i aktivitet hele tiden. Den sender kontinuerlig ut hjernebølger, uansett om du sover eller ikke, uansett om du er bevisst eller ikke. Den vibrerer i takt med det som fyller hjernen din. Da er det lurt å fylle hjernen med det du bevisst ønsker den skal fylles med, slik at det er det som blir manifestert. Og tar jeg ikke feil, så ønsker du å oppleve et enda bedre liv enn det du har i dag. Du ønsker å oppnå lykke.

Selvutvikling

Selvutvikling handler derfor om å bli bevisst det ubevisste. Du må bli bevisst på hva samfunnet har lært deg til å tro. Du må bli bevisst på hvordan du vil at livet ditt skal være. Du må bli bevisst på hva du skal fylle det med. Det handler om at du finner nye løsninger på livets utfordringer som er mer i tråd med det DU vil, og ikke det du er opplært til å ville.

I en verden som fremdeles er basert på en materialistisk tilnærming og hvor flesteparten har valgt den blå pillen, dominerer formeningen om at lykke er å skaffe seg flere ting. Men ting er ikke annet enn ting. Ting er ikke annet enn det vi fysisk omgir oss med og som oppfattes via sansene. Din egen kropp er også en ting.

VG.no kan vi lese om at tjukke kvinner er lykkeligere enn tynne. Dette er et signal om at lykke ikke nødvendigvis er proporsjonalt med hvordan du ser ut.

Tenk deg dersom alle var født blinde, hva ville skjønnhet være da? Ville f.eks. plastisk kirurgi hatt like stor popularitet? Neppe.

Men du er opplært til å tro at ting er noe mer enn det det er. Sinnet ditt er blitt matet med løgnen om at du er det du fysisk omgir deg med, helt siden du ble født. Derfor er mye av dette befestet ubevisst i deg. Og dine egofunksjoner arbeider kontinuerlig for at du skal føle deg bra i samsvar med det resten av sinnet mener. Derfor har egoet  så stor betydning for ditt selvbilde.

Egoet ditt vil hele tiden hige etter mer og bedre bare for at du skal føle deg bra. Jeg var inne på dette i mitt forrige innlegg. Men du er ikke egoet ditt!

Ånd og materie

Jobber du med deg selv, vil du etterhvert finne ut at ting egentlig ikke har noe betydning for lykke. Ting er noe egoet ditt er opptatt av. Og det er dette mange faktisk har funnet ut. Derfor søker flere og flere seg til miljøer der ting ikke lenger er det viktigste. I disse miljøene er det viktigere at du er lykkelig som det mennesket du er, uavhengig av alle tingen du besitter. I slike miljøer er den fysiske verden kun én dimensjon av virkeligheten. Eller fire om du vil. Imidlertid, verden består av enda flere dimensjoner og alle mennesker er en del av dem.

Og er det ikke det kvantemekanikken også har kommet frem til. At det eksisterer flere dimensjoner enn de fire vi klarer å forholde oss til? Er det da slik at det er i disse ekstra dimensjonene åndene i den åndelige utviklingen har tilholdssted?

Uansett om du bruker selvutvikling som et redskap til å oppnå materiell lykke, eller om du ønsker å oppnå åndelig lykke, er målet i seg selv lykke. Men gjør du som Neo, og svelger den røde pillen og blir et bevisst menneske, vil du skjønne at den sanne lykken eksisterer i flere dimensjoner utover vår fysiske verden.

Artikkelserien om kvantemekanikk og selvutvikling:

9 kommentarer til «Kvantemekanikk og selvutvikling, del 5»

 1. Blir så glad av å lese artiklene dine Stig! Det bekrefter det jeg tenker og gir masse inspirasjon til å fortsette å utvikle seg selv! Keep going 🙂

 2. anbefaler også å se: The Living Matrix, samt You can heal yourself (filmen til Louise Hay). Begge inneholder mange spennende intervjuer med både forskere og såkalte åndelige veiledere. Videre anbefaler jeg bøkene til Lynne McTaggert – «the field» og «the intentional experiment», som begge inneholder en mengde referanser til vitenskapelige studier som beviser tankens påvirkning på REG maskiner (random event generators)

 3. Den har jeg sett, og den handler om kvantemekanikk i et selvutviklings-perspektiv. Anbelfaler å se den utvidete versjonen, med fem timer ekstramateriale.

 4. Se dokumentaren: «What the bleep do we know». Den gir en utrolig god forståelse av sammenhengen.

 5. Se der ja! Bra kommentar.

  Nei, jeg kan ikke fortelle hvordan kvantemekanikken sier oss at vi skaper vår egen virkelighet.

  Og jeg må skuffe deg. Det er nok det du velger å kalle en lettvint overfortolkning av Heisenbergs observatør-teori.

 6. Forholdet mellom tanke og materie er meget interessant. Men kan du fortelle hvordan kvantemekanikken sier oss at vi skaper vår egen virkelighet? Jeg regner med at det ikke bare er en lettvint overfortolkning av Heisenbergs observatør-teori (at observasjon påvirker målingen av kvantemekaniske størrelser, og at det derfor er umulig å postulere en objektiv virkelighet).
  Ser frem til å høre ditt syn på saken.

Stengt for kommentarer.

Stengt for kommentarer.