Kom deg videre! Gi slipp på gamle venner

edward-hopper-people-in-the-sunVennene våre betyr mye for oss. De er med på å gi oss identitet og trygghet. Uten venner vil livet føles tomt, og det er lett å falle utenfor samfunnet hvis man er Viggo Venneløs. Venner er en forlengelse av oss selv. Samtidig kan venner være til hinder for videre utvikling.

Vennekretsen er biologisk betinget

Funn forskere har gjort, har konkludert med at vennekretsen er hierarkisk oppbygget. Dette gjelder i alle deler av verden.

Den innerste kretsen består av få personer. Venner som har en stor innflytelse på deg befinner seg her, som for eksempel venner du søker til når du trenger støtte og hjelp. Det er venner du snakker mer personlig og fortrolig med, enn venner som er i mer ytre kretser. Det er venner du identifiserer deg med og som er en projeksjon deg selv.

De nærmeste vennene dine forteller kort og godt mye om hvem du er, ikke nødvendigvis på et ytre plan, men slik du er inne i deg selv. Venner du har tiltrukket deg i kraft av den du faktisk er (likt tiltrekker likt).

Neste nivå av vennekretsen består av personer du har et bånd til, men som ikke er deg så nær som de i den innerste kretsen. Det kan være medlemmer av familien, eller venner du ofte møter i sosiale sammenkomster og som du lett kan snakke om løst og fast med. Det kan være arbeidskollegaer eller medelever, det kan være lærer’n din eller naboen din.

De er imidlertid ikke så nære at du kan gå til de og snakke om problemer i livet ditt, eller låne penger osv.

I den ytterste kretsen finnes mennesker du kjenner litt til, som du kanskje har snakket med og som du ofte kjenner via en venn i nærmere kretser. Dette er mennesker som egentlig ikke betyr noe for deg. De har tilnærmet null påvirkning på deg, og det gir deg heller ikke så mye å sosialisere med dem. Disse kalles vel ofte «bekjente», men du kjenner dem egentlig ikke.

Venner i ytre kretser kan imidlertid bli brakt inn i mer indre kretser når man blir bedre kjent.

Ut i fra et evolusjonsmessig perspektiv, har oppbyggingen av vennekretser hatt en betydning for vår overlevelse. Begrepet «den sosiale hjerne» er en hypotese som går ut på at mennesket, iløpet av evolusjonen, har utviklet områder i hjernen som tar seg av sosialisering med stadig større grupper av mennesker. Mennesket har fått sosiale egenskaper for å kunne fungere bedre sammen.

Hvis man knytter nære bånd til for mange mennesker, vil det gi en ustabilitet i gruppa og gi grobunn for konflikter. På denne måten er det biologisk betinget av vi organiserer venner i et hierarki.

De vennene du har i dag er ikke nødvendigvis de beste

Som jeg var inne på i en tidligere artikkel, så er de fleste av oss i stadig utvikling, selv etter at vi har blitt voksne. Jeg har selv forandret meg ganske mye etter at jeg ble voksen, og jeg utvikler meg stadig. Dette er nok mye av årsaken til at jeg har veldig få nære venner fra barndommen og oppveksten i dag.

For enkelte kan kanskje det høres rart ut, ja kanskje litt leit. Men hvis jeg hold fast ved gamle venner, tror jeg neppe at jeg hadde vært der jeg er i dag. Og da sikter jeg til min selvutvikling, og mitt mål med å oppnå en høyere bevissthet.

Hvis du har et ønske om å videreutvikle deg og endre livet ditt, er det ikke bare deg selv det kommer an på. Det avhenger nesten like mye av de du omgir deg med. Venner har så stor påvirkningskraft på oss, både bevisst og ubevisst, og det kan bli et stort hinder å holde på gamle venner. Du får nye interesser og oppdager nye ting. Det er da viktig å skaffe seg venner som harmonerer med de nye interessene.

Når vi er unge velger vi sjelden bevisst de vennene vi får. Naboer, geografisk tilhørighet, medelever på skolen samt mor og fars venner, omgangskrets og sosiale tilhørighet er rammer som i stor grad er med på å bestemme hvilke venner og hva slags venner du får når du er liten. Er du heldig, fortsetter disse å være venner når du blir eldre, fordi dere har samme verdier og livsgrunnlag.

Problemet oppstår dersom dette ikke er tilfelle, og hvis dere vokser fra hverandre på en eller annen måte, må det mye tilpasning til for at vennskapet skal fortsette å være harmonisk. Spørsmålet er hvor lenge du gidder å bruke energi på det, energi du heller kan bruke på å oppnå dine mål i livet.

Hva gjør du hvis du f.eks. er interessert i kamsport? Jo, du melder deg inn i en klubb hvor det er andre som også er interessert i kampsport. På den måten treffer du andre som er interessert i det samme som deg, og som gir deg den påvirkningen du trenger for å bli en god utøver. Du får positiv feedback, og kan konsentrere deg om treningen.

Denne påvirkningen vil du ikke finne blant dine venner, som for eksempel er mer interessert i fotball. De skjønner ikke en gang at du gidder å drive med kampsport, og motarbeider deg ved å være negativ til det at du liker kampsport.

Når voksne blir foreldre, skjer det en utvikling. Nye interesser får innpass, og livet dreier seg plutselig om andre ting enn da barna ennå ikke var inne i bildet. Det blir mindre tid til å opprettholde samme kontakt med vennene som ikke har barn. Mindre tid til å gå ut på byen. Alle pengene som før kunne brukes til aktiviteter med venner, går nå til barneutstyr og bleier.

De nye foreldrene skaffer seg derfor andre venner, med barn. De nye vennene er mer tilpasset den nye livssituasjonen, og forholdet til de gamle vennene får mindre og mindre plass. En helt naturlig følge av denne utvikling i livet.

Det samme gjelder på alle områder i livet ditt. Hvis du har et ønske om å endre livet, må du også omgi deg med de menneskene som gir deg den påvirkningen du trenger.

Og det er ikke alltid de gamle vennene dine!

De kjenner deg som den du er i dag, og vil absolutt ikke gi slipp på den personen. Når de oppfatter at du har et ønske om å forandre deg, kan de faktisk ha et behov for å motarbeide deg, fordi de har vanskeligheter med å la deg gå. De klarer ikke å støtte deg. Det eneste du kan gjøre er å bryte ut, og få nye venner som gir deg det du trenger for å komme deg videre.

Du er nødt til å gjøre en omrokkering i din innerste vennekrets. Enten ved å skifte ut venner du har i dag, eller ved å gå over i et annet miljø.

Kriminelle som vil bryte med sine dårlige vaner har liten sjanse for å lykkes, med mindre de kutter ut sine andre kriminelle venner. Totalt miljøskifte er det som må til.

Vi er og blir det samme som de vi omgås med.Hvorfor er det så vanskelig å bytte ut venner?

Stikkordet er frykt. Frykt for å bli alene. Frykt for å måtte takle livets vanskeligheter uten å ha noen å støtte seg til. Frykt for å miste den tryggheten andre mennesker gir deg.

Gode venner er trygghet. Du vet hvor du har dem, og de er en god støtte for deg sånn du er i dag. Du har kanskje kjent dem i mange år, og dere har mye til felles. Du har følt at de har gitt deg de vibbene du har trengt. Frem til nå…

Dere som jobber med å utvikle dere selv, vil på et eller annet tidspunkt oppleve at de aller nærmeste «holder dere tilbake». De aller nærmeste, som før ga dere trygghet, er nå som en klam hånd som nekter å slippe taket. Det kan nesten føles klaustrofobisk.

For å gi slipp på gamle venner, krever det at du har en iboende trygghet i deg selv. Når du er utrygg på deg selv, finner du trygghet i andre. Enten om det er vennene, eller en kjæreste.

Kjæresten er nok den som gir aller mest trygghet, og er den som er deg aller nærmest.

Dessverre opplever mange par at de vokser fra hverandre.Den ene eller begge partene har utviklet seg, og ikke er den samme personen som da de traff hverandre. Det å skille lag er da det eneste fornuftige. Ingen forhold blir gode hvis det føles som en klam hånd.

Din mor og far er også personer som kan holde deg tilbake. Hvis du velger andre retninger i livet enn det mor og far ønsker, kan de faktisk begynne å motarbeide deg. Hvis det skjer, må du gi slipp på de båndene du har til dem. Du må gi slipp på den tryggheten de har gitt deg frem til nå.

Hvis ikke vil du aldri kunne bli den du ønsker å bli!

Det kan være enkelt å skylde på andre for at de holder deg tilbake. Men det er nok du selv som må ta steget bort, og begynne å omgi deg med menneskener som gir deg inspirasjon og støtte.

Så min oppfordring til deg nå er å begynne jobben med å luke ut venner du føler er i veien for deg. Søk etter miljøer som inneholder det du er interessert i. Da vil du også raskere komme i mål med dine planer. LET GO!

Bildet i artikkelen heter «people in the sun» og er malt av den amerikanske kunstneren Edward Hopper. Hopper uttrykte ofte den tomheten og kjedsomhenten som kan oppstå mellom mennesker.

Leave a Comment