Veien til suksess. Del 3: Den suksessfulle personligheten

Veien til suksess. Del 3: Den suksessfulle personligheten

suksessfullI de to foregående artiklene gikk jeg gjennom hva virkelig suksess er, og hvorfor du ikke er suksessfull. Virkelig suksess har sitt utspring fra våre innerste behov, men for å oppnå suksess må vi ha en opplevelse av at vår verdi er høy nok til at vi fortjener den.

Folk som har en høy subjektiv egenverdi, vil med rette personlighetskaraktertrekk klare å oppnå suksess. Det er altså ikke nok å være bevisst sine egentlige behov og en overbevisning om at en er verdt suksess. En trenger i tillegg å inneha noen spesifikke egenskaper som er selve verktøyet for å oppnå suksess. Her følger mye av det som kjennetegner personligheten til et suksessfullt menneske.

Karaktertrekk for suksessfulle mennesker

1. Positivitet

Suksessfulle mennesker er positive, og har en positiv innstilling til livet generelt. De ser det positive i enhver situasjon, fremfor å fokusere på negative sider. De mener problemer er til for å løses, og ser på dem som en utfordring. Der andre ser hindringer, ser positive mennesker muligheter. Suksessfulle mennesker har også en evne til å fortsette til tross for nederlag, og ser på nederlaget som viktige erfaringer. (Les om positiv psykologi.)

2. Intelligens

Suksessfulle mennesker er intelligente. Intelligens kan forklares som graden av forståelse og evnen til å løse problemer. Folk som oppnår suksess forstår hva som skal til for å nå et mål. De har evne til å lære seg ny teori og praksis for å komme videre mot målet, og om det innebærer noen år på skolebenken er de villige til å gjennomføre det. Men intelligens er ikke bare å være skoleflink. Det er også noe som heter å være «street-smart». Folk som er street-smarte kan sosiale spilleregler godt, og de har evne til å tenke kjapt og utenfor rammene. Det er egenskaper som kommer godt med når en arbeider seg frem mot et mål.

3. Målrettet

Suksessfulle mennesker er målrettet. De setter seg klare mål og bruker mesteparten av sin tid og energi på å oppnå målene. De luker vekk unødvendige og forstyrrende elementer, samtidig som de er bevisste på hva som er uunnværlig. (En blogg som fremhever det å kvitte seg med det unødvendige i livet er zenhabits.)

4. Fokusert

Suksessfulle mennesker er fokuserte, og de har evnen til å holde seg fokusert over en lengre periode. Å holde fokus er svært viktig. Folk som har suksess, tenker på sine mål det første de gjør når de våkner om morgenen. De tenker på sine mål når de spiser, når de kjører bil, når de er på toalettet. Når de sover, drømmer de om sine mål. Hodet er for det meste fyllt av hva målet er og hvordan de skal oppnå det. (Les gjerne arikkelen om å få flyt i livet.)

5. Ansvarsfull

Suksessfulle mennesker er ansvarsfulle. De tar ansvar for sine egne liv. Dersom de har hatt en dårlig oppvekst, stopper de ikke opp og skylder på foreldrene eller andre som har hatt en negativ innvirkning på dem. Det er kun de som kan gjøre noe for seg selv, og de gjør det! De sitter ikke passive og venter på at noe skal skje. De vet også godt at ingen andre i hele verden kommer til å hjelpe dem, med mindre de hjelper dem først.

6. Innovativ

Suksessfulle mennesker er innovative. De har evne til å tenke nytt for å oppnå målet. Der tradisjonell fremgangsmåte viser seg å feile, har de en ny og bedre løsning på problemer. F.eks. bruker mange suksessfulle mennesker visualisering som et viktig redskap for å nå sine mål. De ser for seg resultatene som et mentalt bilde.

7. Adaptiv

Suksessfulle mennesker er adaptive. De tilpasser seg omgivelsene og andre mennesker. Fremfor å være sta og bare stå på sitt, er de åpne for andre løsninger. De følger med i tiden, og registrerer kjapt når det kommer nye trender. Folk med suksess holder seg helst til planen, men endrer den dersom det er nødvendig. De lytter til andre som har gode råd selv om det ikke nødvendigvis betyr at de tar de i bruk.

8. Bevisst

Suksessfulle mennesker er bevisste. De vet nøyaktig hva de vil i livet. De er klar over sine svake og sterke sider, de vet hvor de står i forhold til seg selv og andre, og de kjenner sine innerste behov godt.

9. Risikovillig

Suksessfulle mennesker er villige til å ta risiko. For å oppnå et mål, er viljen til å ta risiko en viktig faktor. De vet at faren for å feile er tilstede, og gjør de feil, ser de på det som lærdom og ikke et nederlag. De lar seg ikke stoppe selv om de møter motstand. Det er bare en utfordring. (Les om risiko og risikotakeren her.)

10. God selvtillit

Suksessfulle mennesker har god selvtillit. De stoler på seg selv og har troen på at det de gjør er både riktig og bra. De er frempå og viser initiativ. De setter pris på seg selv og liker seg selv for den de er. Det betyr ikke at de ser seg selv som bedre enn andre, noe folk med et falskt godt selvbilde gjør. Samtidig er de er klar over hvor de står i forhold til andre mennesker. Suksessfulle personer drar seg ikke selv ned for å fremme andre mennesker. De er åpne ovenfor andre mennesker, og har en god evne til å knytte nye kontakter. De tar initiativ til nettverksbygging. (Les gjerne kurs i bedre selvtillit.)

Veien til suksess er lang. Ingen opplever suksess umiddelbart. Det krever fokus, konsentrasjon, hardt arbeid og en evne til å fullstendig overgi seg det som skal til for å oppnå målet som er blitt satt.

Videre avhenger suksess av at du gjør noe for å oppnå målene dine. Du må handle. Take action! Dette er noe jeg antar alle er klar over. Ingenting havner i fanget på deg. Ingenting skjer uten at du selv gjør noe aktivt for å oppnå målene dine. Det nytter ikke å sitte hjemme og vente på at suksess kommer dalende i fanget på deg. Jo flere av karaktertrekkene til den suksessfulle personligheten du har, jo lettere har du for å oppnå suksess.

11 kommentarer til «Veien til suksess. Del 3: Den suksessfulle personligheten»

  1. Det fine med å drive eget nettsted, er at jeg slipper å måtte henvise til kilder til det jeg skriver. Hvis du klikker deg inn på «om»-siden, vil du blant annet kunne lese dette:
    «Jeg vil understreke at det jeg skriver er et resultat av egne refleksjoner ut i fra inspirasjonskildene, i tillegg til hverdagslige observasjoner av meg selv og andre mennesker. De kan overhodet ikke sies å oppfylle krav til vitenskapelig forskning eller annen allmenngyldiggjøring, så jeg ber om at artiklene leses med en god porsjon kritisk sans. Imidlertid, se på det jeg skriver som en inspirasjon til din egen personlige vekst. Det du føler er riktig for deg tar du med deg, det andre hopper du elegant over.»

  2. Hvilke kilder bruker du for å kunne produsere dette innlegget (eller tre)? Jeg studerer nettopp dette temaet, og kjenner ikke igjen det du skriver som veldig aktuelt, og savner flere elementer som anses som høyst aktuelle.

  3. hei dette var en veldigt intressan side 🙂 hvorfor har jeg ikke vist om denne før

  4. Dritbra blogg du har! Den er kjempeinspirerende å lese. Du skriver om masse interessant og som gir motivasjon til å våge å gjøre noe livet og evnene man har blitt tildelt.

Stengt for kommentarer.

Stengt for kommentarer.