Veien til suksess, del 2: Hvorfor DU ikke er suksessfull

suksess2Så til det store spørsmålet: Hvorfor er ikke du suksessfull? Hvorfor har ikke du fått det til i livet? Til tross for at du er intelligent, oppegående, handlingsrik eller har gode idéer, så er du fortsatt på et stadium du ikke er fortrolig med.

Kanskje du også har forsøkt å bli selvstendig, med stort pågangsmot og yrende optimisme, men som etter kun kort tid etter viste seg å bli en flopp.

Suksess er noe du har i deg. ALLE har det. Absolutt alle. Så hvorfor er ikke du suksessfull?

Vel, svaret finnes inni deg selv. Det er mekanismer i deg selv som sørger for at din suksess blir en flopp. Stikkordet er egenverdi, din og samfunnets oppfatning av hva du er verdt.

Egenverdi

Egenverdi er noe alle er født med. Egenverdien er konstant, og uavhengig av sosial bakgrunn, rase, kjønn, intelligens, alder, miljø, karriere osv. Egenverdi er det vi har inni oss, og som er upåvirket av eksterne faktorer . Egenverdi er vårt potensiale.

Det er som frøet til et stort tre. Om frøet virkelig blir et stort og frodig tre med store grønne blader når det er ferdig vokst, avhenger av næringen i jorda den vokser i, hvor mye vann og sol det får, og miljøet generelt. Treet trenger gode oppvekstvilkår for å bli stort.

Vi mennesker fungerer på samme måte. Vi er et frø som blir plantet i den menneskeskapte «jorda» når vi blir født. Om vi utvikler oss til å bli det som potensielt finnes i oss, avhenger av miljøet rundt oss. Og det viktigste miljøet er det foreldrene våre som utgjør. Det er foreldrenes oppgave å «grave» frem barnas egenverdi og forme barna til det de er i seg selv. Dessverre skjer det nesten aldri.

Subjektiv egenverdi

Mens egenverdi er konstant, er den subjektive egenverdi noe som skapes som en følge av sosial påvirkning. Subjektiv egenverdi er den oppfatningen vi har av oss selv som verdifullt individ, og den tar over for egenverdi i seg selv.

Hos barn er egenverdi tilstede. Barn er selvopptatte, og de tror miljøet rundt stort sett er der for dem. De utforsker og leker med omgivelsene. Alt de gjør er av egeninteresse. I oppveksten, under sosialiseringen, vil de sakte men sikkert miste kontakten med sin egenverdi fordi foreldre og omsorgspersoner gir tilbakemeldinger om at de ikke er verdens sentrum og ikke kan gjøre som de vil. Etter hvert som de blir eldre, bygger de opp sin subjektive egenverdi.

Det er subjektiv egenverdi som er utgangspunktet for hva vi gjør senere i livet. Om vi får suksess eller nederlag.

Subjektiv egenverdi er ikke det samme som selvbilde, men begrepene henger sammen. Selvbilde er identiteten som blir skapt ut i fra den subjektive egenverdien. Er den subjektive egenverdien lav, skapes også et dårlig selvbilde.

Høy subjektiv egenverdi er IKKE selvopptatthet eller egoisme. Det er heller et forsøk på å kompensere for lav subjektiv egenverdi.

Suksess starter innenfra

I del 1 skrev jeg at suksess skapes ut i fra indre behov. Det er det du virkelig vil. Men det hjelper ikke at du er klar over hva du virkelig vil, hvis din subjektive egenverdi ikke er høy nok til at du mener du fortjener å få det som du vil.

Les den forrige setningen til du forstår hva den inneholder.

Mange lurer på hvorfor mange stygge menn klarer å bli sammen med supermodeller. Svaret er at de stygge mennenes subjektive egenverdi sier at de fortjener så vakre kvinner i livet sitt. I kraft av deres subjektive egenverdi, har de skaffet seg et liv med suksess. De er blitt rike og de er gjerne kjendiser. Deres subjektive egenverdi er såpass høy at de oppriktig mener de fortjener like flotte jenter som normalt er øremerket menn med veldig bra utseende og veldig gode gener. Samtidig har de stygge mennene høy sosial verdi ved å være rik og kjent. For kvinnene gir det høyere subjektiv egenverdi å omgås folk med høy sosial verdi.

Dette er selvfølgelig en forenklet forklaring og forteller ikke den fulle sannhet, men den inneholder essensen av å ha en høy subjektiv egenverdi. Suksess avler suksess.

Hvor ble din subjektive egenverdi av?

Underveis, fra du ble født til du ble voksen, ble du programmert til å tro at din egenverdi er lavere enn det den er. Din subjektive egenverdi lider under dette, og du har utviklet et selvbilde på bakgrunn av dette. Programmeringen foregår ubevisst i deg, eller den har blitt undertrykt så den er ubevisst i deg. Allikevel fortsetter den å påvirke deg.

Helt fra du var liten, har dine foreldre gitt deg signaler om at du ikke skal være «tøff i trynet», at du må være et individ som har respekt for foreldrene, at du ikke skal gå rundt og tro at du er bedre enn dem. Foreldrene er overlegen deg, bedre enn deg, vet mer enn deg. Alltid! Det har du fått inn med teskje.

En ytterlig forsterker er når foreldre selv sliter med en lav subjektiv egenverdi og et lavt selvbilde. De vil aldri klare å godta at barnet er bedre enn dem. Derfor vil de hele tiden forsøke å sette barna på plass og holde de under seg. Enten bevisst eller ubevisst.

I tillegg har vi resten av nær familie, som f.eks eldre søsken som hele tiden ønsker å undertrykke deg for å være på toppen av søskenhiearkiet.

Når du vokser opp får du mer og mer kontakt med samfunnet rundt deg. Og samfunnet ønsker å regulere deg, og påvirker deg kontinuerlig til å undertrykke din egen verdi. Jantelov og venners kommentarer, alt er med på å justere din subjektive egenverdi ned.

Det sitter som regel ubevisst i deg

Folk som hele tiden ser på seg selv som mindre verdt enn andre, vil aldri oppnå suksess. Men subjektiv egenverd er som oftest stadfestet ubevisst i deg. Du trenger ikke bevisst å gå rundt og tenke at du ikke er verdt suksess. Du kan gjerne ha den oppfatningen at du er full av verdi, og du kan ha et overfladisk godt selvbilde. Men innerst inne «vet» du at dette ikke er sant. Derfor fyller du livet ditt med utgangspunkt i det du vet innerst inne. Og det er at du tror du er mindre verdt enn det du er. Innerst inne har du en lav subjektiv egenverdi. Derfor oppnår du ikke suksess.

Slik vi har det inni oss, kan sees på utsiden. Er du glad og fornøyd inni deg, vil andre kunne se det på deg. Det samme gjelder for hva vi skaffer oss av materielle goder. Din subjektive egenverdi vil reflekteres i det livet du skaper utad. Folk som er blitt rike av egen kraft (ikke arv), med fine hus, raske biler og hytter større enn eneboliger, har alltid en høy subjektiv egenverdi. Folk med høy subjektiv egenverdi har et behov for å ekspandere. De har gjerne et behov for å manifistere sin høye subjektive egenverdi i form av ting andre kan se.

Folk med høy subjektiv egenverdi har aldri behov for å undertrykke andre mennesker for å bygge opp sin suksess. Folk som bygger suksess ved å undertrykke andre mennesker (sånn som denne karen), er i psykisk uballanse. Da er suksess ikke et resultat av oppriktige indre behov, men et resultat av behovet for å kompensere. Kanskje for en lav (subjektiv) egenverdi eller et mangelfullt selvbilde. Slike mennesker er ikke lykkelige.

I tredje del av «Veien til suksess», skal jeg kikke nærmere på hva slags egenskaper suksessfulle mennesker har.

Skribent: DineVibber.no