Psykosyntese – en psykologi med sjel

 

Skrevet av Katrine Finne, daglig leder i HumaNova – Bli den Du er.

Mennesket er en helhet som består av kropp, sjel, følelser og intellekt. De ulike delene er nært forbundet med hverandre. Hvordan dette samspillet fungerer er avgjørende for hvordan vi har det, både psykisk og fysisk. Dette er utgangspunktet for Roberto Assagiolis Psykosyntese, en utviklingsorientert psykologi som fokuserer på det friske og som styrker individets kraft.

 

 

Roberto Assagioli (1888-1974) var psykiater i den freudianske skolen. Han var samtidig med både Sigmund Freud og Carl Gustav Jung, og den første italie­neren blant psykoanalysens pionerer på begynnelsen av 1900-talet. Som nyuteksaminert lege praktiserte han psykoanalyse, men fant den utilstrekkelig. Som Jung, anså Assagioli at psykoanalysen konsentrerte seg for mye på det syke i individet, og ville i stedet se mennesket som en grunnleggende frisk organisme – uansett om det tidvis kan fungere dårligere.

Han mente at psykisk smerte – angst, depresjon, nevrose og andre forstyrrelser som han så hos sine pasienter – ikke alltid var noe ”sykt”, men noen ganger et forsøk hos vedkommende på å finne mening og innhold i sitt liv, kanskje også åndelige verdier i videste betydning

Kjennskap til vårt indre = veien til et bedre liv

På samme måte som vi kan bli “syke” av å trykke ned vårt ubearbeidede underbevisste, kan vi på tilsvarende måte bli kraftløse og apatiske hvis vi ikke lytter til vår “indre røst” om hva vi selv egner oss til. Vi stiller spørsmålet om livets mening – for hver og en av oss.

Dr Roberto Assagioli fant at ikke bare traumatiske barndoms­opp­levelser, men også menneskets lengsel etter meningsfullhet og innhold i livet kan føre til forstyrrelser. Assagioli ville at psykologi skulle være praktisk. Den skal ikke bare få oss til å forstå hvorfor vi opptrer som vi gjør, men også virkelig hjelpe oss til å leve bedre. Inspirert av tenkere fra både vestens og østens kulturer og ulike religioner skapte han derfor en mengde øvelser og teknikker. De kan brukes både av den enkelte mennesket og som hjelpemidler i samtaleterapi.

Flere av teknikkene har til formål å etablere en bedre kontakt mellom bevisstheten og det ubevisste i oss. På den måten kan vi lære å kjenne vårt indre og dermed leve et bedre liv. Vi blir mer bevisste om oss selv og våre omgivelser. Vi trener opp vår vilje og utvikler vår iboende evne til å avgjøre hva som faktisk er det vi innerst inne vil.

Psykosyntese er helhetlig livsinnstilling

Det lar seg ikke gjøre å skille mellom kropp, psyke og ånd, mener vi som jobber med psykosyntese. Det går ikke an å fremheve én side fremfor de andre. Tvert i mot er det psykologiens oppgave å hjelpe mennesker til å få alle sine tilsynelatende motstridende krefter i balanse. For å skape denne balansen bruker psykosyntesen teknikker fra ulike tider og skoler. Fra psykoanalyse og medisin, fra Gestaltterapi, NLP og kognitiv terapi, fra filosofi og vitenskap. Vi bruker meditasjon, pust og kroppsbevissthet i kombinasjon med samtaler der klienten er ”eksperten” og terapeuten er åpen og ikke-dømmende. Vi analyserer ikke, setter ingen diagnoser, men jobber som en katalysator for klientens iboende potensialer.

Psykosyntesen er mye mer enn en terapeutisk arbeidsmetode. Den er en livsinnstilling, en varsom måte å nærme seg helheten på. Den er en åpen modell for personlig og organisatorisk utvikling – en referanseramme som omfatter kroppslige, åndelige og sosiale aspekter. Psykosyntese er en handlingskraftig psykologi som oppmuntrer oss til å ta eget ansvar, å velge det som gagner oss, å skape en egen handlingsplan for vårt liv.

Så istedet for å se våre personlige vanskeligheter som begrensende, ser Psykosyntesen våre svakheter og mangler som et stort utviklingspotensial. I et hvert problem eller hindring som vi møter finnes det en kime til menneskelig modning og vekst.

Som Assagioli en gang sa: ”Smerten er ikke i veien, den er veien.”

Katrine Finne er samtaleterapeut i Psykosyntese. Gå inn på HumaNova.no for å lese mer.

Skribent: DineVibber.no

3 tanker om “Psykosyntese – en psykologi med sjel

  1. Fint innlegg! Psykosyntesen er virkelig en god måte å bli bedre kjent med seg selv og sine indre ressurser på, selvsagt sammen med daglig meditasjon 🙂

  2. Ja, dette var bra. Psykosyntese er et interessant fag, og absolutt på sin plass for oss som er interessert i selvutvikling 🙂

Kommentarfeltet er stengt.