Velkommen!

I den siste tiden har jeg brukt mye tid på å utvikle meg selv. Jeg har vel begynt på en såkalt indre reise, og målet er finne mitt optimale jeg og en høyere bevissthet. Det har resultert i en del stunder foran laptoppen, på leting etter emner innen temaet selvutvikling. Jeg bruker mye tid på å studere, både bøker og andre mennesker. Jeg gleder meg til hver eneste nye dag!

Selvutvikling er et spennede tema. Tydeligvis er det mange som er interessert i å utvikle seg selv, for det finnes et hav av sider som tar for seg selvutvikling på en eller annen måte. Det virker som om vi søker etter noe mer enn det hverdagen kan tilby.

I dag er Loven om tiltrekning blitt veldig populær, i kjølvannet av filmen The secret. Ved å fokusere mer på det vi ønsker å oppnå, enn på det vi ikke ønsker å oppnå, skal vi kunne få det slik vi vil i livet. Jeg kom borti Loven om tiltrekning ved en ren tilfeldighet. Imidlertid, etter å ha lest litt om det, begynner jeg å lure på om det var et resultat av, nettopp, Loven om tiltrekning og ikke en tilfeldighet.

Et annet emne som jeg har vært innom, er NLP, eller nevrolingvistisk programering. NLP tar for seg teknikker for å bedre kommunikasjonen med oss selv og med andre mennesker. Det ubevisste spiller her en viktig rolle, og dersom vi lærer oss å kommunisere med vår ubevisste del, vil dette være til stor hjelp for personlig vekst.

Det tredje emnet som har hatt betydning for min utvikling, er PUA. PUA står for Pickup Artist, -sjekkeartist. Emnet er svært spennende. Som en pioneer innen PUA sier det: «It’s about building a life». Denne pioneeren kaller seg selv Mystery, og er i dag en av de mest kjente sjekkeartistene i verden.

Men det som kanskje har influert meg og min tankegang aller mest er psykologi. Psykologi er et ufattelig interessant emne, og jeg er overbevist om at veien til en fredelig verden går gjennom enkeltmennesket. Vi må starte med å endre oss selv.

Jeg har også en spirituell side. Jeg tror at universet består av mer enn det vi kan oppfatte med sansene våre. Det finnes flere dimensjoner, og derfor vil mye av det jeg skriver ha innslag av metafysiske emner. Det kvantemekanikken har lært oss til nå, bygger oppunder idéene om at universet inneholder mer enn materie. Allikevel vil jeg ikke kalle meg religiøs. Jeg er tilhenger av mennesket, og jeg har ingen tro på at det finnes en gudommelig kraft som styrer oss, dømmer oss eller tar hånd om oss. Vi er en del av en større helhet, og det er denne helheten som virker på oss. Ikke Guds hånd.

Jeg har stor tillit til vitenskap, og den gir oss viten og kunnskap om den materielle dimensjonen i universet. Men som nevnt, det vi kan oppfatte med sansene er bare en av mange dimensjoner.

Jeg har valgt et tre som symbol for personlig vekst. Vi mennesker er et frø som blir sådd når vi blir født. Hvordan vi utvikler oss, avhenger av den næring, omsorg og vekstvilkår vi blir gitt. På samme måte som at frøet har et potensiale til å vokse seg sterkt og frodig, har vi også et iboende potensiale. Jo eldre vi blir, jo mer er det opp til oss selv å dyrke frem dette potensialet. Når vi er voksne er det BARE opp til oss selv, og det er ingen andre enn oss selv som har ansvaret for hvordan vi får det i livet.

Selvutvikling hander om å endre tankemønster. Alt vi gjør, starter med en tanke, uansett om den er bevisst eller ubevisst. Vi er og blir det vi tenker og føler. Vi er vårt verdensbilde.

Med utgangspunk i psykologi, østlig og vestlig filosofi, evolusjonsteori og moderne selvutvikling, vil jeg skrive om en rekke spennende temaer. Alt som en tilnærming til det å bli et nytt og bedre menneske.

-Stig

Leave a Comment