Veien til suksess. Del 1: Suksess og lykke

Veien til suksess. Del 1: Suksess og lykke

suksessDette er en artikkelserie for de som streber etter å bli suksessfulle og oppnå lykke. Jeg har lenge gått og grublet over hva som gjør at enkelte mennesker opplever suksess, mens andre ikke opplever det, selv om de har et oppriktig ønske om å lykkes i det de gjør. Jeg har kommet frem til et svar som jeg mener er ganske riktig.

  • Med suksess mener  jeg oppnåelse av de resultatene en ønsker ut i fra et konkret mål en har satt seg.
  • Lykke i denne sammenheng er den følelsen som oppstår når en har oppnådd suksess. Derfor henger suksess og lykke sammen.

Med utgangspunkt i definisjonene over, kan jeg nevne at forskere har funnet ut at suksess kommer som en følge av lykke, og ikke omvendt (forskning.no). Dette er en problemstilling i seg selv som jeg ikke kommer til å skrive om, annet enn at begrepene lykke og suksess er koblet opp mot hverandre.

Aller først vil jeg fokusere litt på utgangspunktet for lykke, og det er ikke nødvendigvis rikdom i form av penger.

Lykkespiralen

I vår tid og i vår del av verden, blir suksess som oftest målt i penger. Jo mer penger du har, jo mer suksessfull er du. Indirekte sier dette oss at, jo mer suksess i form av penger og jo flere og finere ting du eier, desto lykkeligere er du. Resultatet er at folk går rundt og ønsker seg mer penger for på den måten å bli lykkeligere.

Og det trenger ikke nødvendigvis å være noe negativt i det. Rikdom er, etter min mening, både fint og et bra mål i seg selv. Å være rik i form av penger betyr at man har frihet. Frihet er et av de viktigste kriteriene for å føle seg som et komplett menneske. Å ha masse penger gir også større muligheter til å hjelpe andre som er i nød, slik som for eksempel filantropen Bill Gates.

Det er når målet om å bli rik overskygger andre viktige behov det blir negativt. Da er det et tegn på en ubalanse i oss. Viktige behov er de behovene vi egentlig har, uavhengig av hva miljøet rundt mener.

Lykke skapes nemlig ikke av materielle goder alene. Det kan skape en forbigående lykkefølelse, ja, men så snart den er over, kommer behovet for å skaffe seg enda mer materielle ting for å opprettholde lykkefølelsen. Det blir en ond spiral, og de som ikke har råd til å kjøpe seg nye ting hele tiden, blir enten kriminelle eller ulykkelige. Eller begge deler.

Ut i fra oppfatningen om at penger er et mål på lykke, kan en tenke seg at rike mennesker er vesentlig lykkeligere enn de som ikke har så mye penger. Forskning viser at dette er feil. Det er ingen direkte sammenheng mellom rikdom og lykke.

Jeg tror heller at lykke har en sammenheng med suksess ut i fra indre verdier.

Lykke skapes av suksess ut i fra indre verdier

Når vi setter oss mål og oppnår målene, opplever vi suksess. Et mål kan være å komme inn på eller gjennomføre et studium, starte egen bedrift, spise seg mett, stifte familie, bygge hus, få bedre helse, skaffe seg en kjæreste, arrangere en fin fest, få seg jobb. Eksempler på et mål er uendelig mange.

Men om vi skal bli lykkelige av suksess, avhenger det av at målene er satt ut i fra våre egne, indre verdier.

Jeg har i tidligere artikler skrevet at det er viktig å finne ut hva DU vil, og ikke hva omgivelsene vil. Hvis du forsøker å skaffe deg lykke ut i fra hva andre vil, forsøker du i sannhet å skaffe lykke for andre. Derfor er noe av det viktigste du gjør å finne ut hva du selv vil i livet. Hva er DINE verdier? Hva er viktig og riktig for DEG?

Vi blir sosialisert helt fra vi er født. Problemet er at sosialiseringen gjør at vi undertrykker våre egne behov og ønsker. Som voksne kan vi derfor gå rundt med den tro at penger er veien til lykke. Vi må tjene masse penger hvis vi skal bety noe i samfunnet. Vi må være rike for å få et godt liv. Resultatet blir at mange er frustrerte og ulykkelige fordi de ikke klarer å oppnå suksess i form av rikdom. De fokuserer på det å bli rik, og ikke på sine egentlige behov.

Suksess avler suksess og gir flyt i livet

Forfatteren av Harry Potter-bøkene, J.K. Rowling, er i dag en svært rik kvinne. Hun er god for flere milliarder kroner etter suksessen med Harry Potter. Hun begynte å skrive allerede som 6-åring, og hun var svært interessert i fantasy og det okkulte. Hennes suksess i dag er et resultat av at hun har fått gjort det hun egentlig vil. Hun sier hun alltid har skrevet.

Rowling er et godt eksempel på hva som kan skje når du gjør noe ut i fra deg selv, og ikke hva omgivelsene vil. Rowling skrev ikke for å bli rik, men fordi hun likte det. Hun opplevde suksess fordi andre fant det hun skrev interessant, men hun fokuserte på hva HUN likte, og ikke hva andre ville lese. Og pga. av det er hun i dag en av Englands rikeste kvinner.

For å bli rik, må du først oppnå suksess med et mål generert innenfra deg selv. Når andre finner det du serverer som verdifult, vil det gi verdi tilbake til deg i form av suksess, penger eller ære osv. Hvis andre ikke finner det verdifult, vil du fortsatt ha en personlig suksess fordi du gjorde som du innerst inne ønsket. Du vil oppnå en lykkefølelse selv om andre ikke synes det du gjør er interessant.

Siden lykke og suksess henger sammen, vil suksess avle suksess siden du også blir mer lykkelig. Du kommer inn i en flyt i livet!

Rikdom kan også være en kompensasjon

Det finnes selvfølgelig eksempler på folk som er blitt rike selv om de ikke nødvendigvis har tatt utgangspunkt i sine innerste personlige behov. Går vi litt tettere innpå slike mennesker, vil vi finne at de enten allerede er godt bemidlet i form av f.eks. arv, eller at de har fått vesentlig støtte og hjelp fra omgivelsene. Da er det ikke lengre dem selv som er blitt rike i kraft av seg selv, men andre har funnet det verdifult å satse. Det kalles investering, og de andre vil alltid kreve noe tilbake. Imidlertid, for å bli rik vil en oftest ha behov for hjelp fra andre på ett eller annet tidspunkt. Det vil jeg komme tilbake til i del 3.

I tillegg finnes de som er blitt rike uten å ta utgangspunkt i sine innerste behov og ønsker, men som heller har søkt rikdom for å oppnå anerkjennelse fra andre. Kanskje for å bygge fasade eller kompensere for en manglende kontakt med den de er innerst inne. Jeg er dessverre ganske sikker på disse ikke kan betraktes som genuint lykkelige. Slike ender ofte opp med å «møte veggen» i en eller annen form før eller siden. En stadig frustrasjon fører dem ut i utbrenthet, rusavhengighet, depresjoner osv.

  • Penger i seg selv er ikke veien til lykke.
  • Finn dine indre behov og verdier og sats på dem.

2 kommentarer til «Veien til suksess. Del 1: Suksess og lykke»

Stengt for kommentarer.

Stengt for kommentarer.