Intuisjon – en ressurs alle kan ta i bruk

Skrevet av Grethe Holtan. Holtan jobber som coach og kursleder for firmaer og privatpersoner, og er leder for Intuisjonsskolen. Les mer på www.intuisjonsskolen.no.

Intuisjon eller magefølelse er noe vi alle har, men er vi i stand til å bruke den konkret og effektivt? Mange vil svare nei, mens andre igjen opplever å bruke den på sin individuelle måte. Søker man svar om dette hos mennesker eller i litteraturen, så varierer kunnskapen mye og svarene er ofte vage og svevende. 

Filosofene har grublet over dette i 2000 år, og psykologene har interessert seg for intuisjon gjennom et par hundre år. Freud skal ha sagt at at når valgene hans dreide seg om mindre viktige saker, veide han fordeler mot ulemper. Men i spørsmål av stor personlig betydning lot han beslutningen komme fra et sted inn i seg selv – fra det ubevisste.

Hva er egentlig intuisjon?

Teoretikere er uenige om hvordan intuitive handlinger skal forstås. Noen mener at intuisjon er en lynrask kognitiv overveielse, og som er bygget på faktiske kunnskaper, enten bevisste eller ubevisste.

Andre mener at intuisjon er en egenskap ved selve sansingen der både kunnskap og følelser spiller sammen. Ikke desto mindre anses intuisjon for å være en verdifull kunnskapsform.

Intuisjon kan også sees på som en kunnskapsform beslektet med taus kunnskap. Vanligvis oppfattes intuisjon som det å kunne «se» et fenomen eller en løsning på et problem klart og lynraskt, uten at en kan si hvordan en kunne se det. «Jeg bare vet det.»

Mange opplever intuisjonen som en følelse, noen mener det er en overbevisende tanke, mens andre igjen opplever intuisjonen som erfaring. Enkelte sier at de kjenner intuisjonen som «skurr» eller nervøsitet i magen eller at de fryser på ryggen. De får en fysisk reaksjon.

Intuisjonen er altså en individuell opplevelse som oppleves forskjellig fra individ til individ. Forskerne er enige om at man får en biologisk reaksjon på en eller annen måte når intuisjonen slår inn.

Ordet intuisjon betyr en umiddelbar oppfatning eller forståelse av noe, umiddelbar innsikt (uten hjelp av refleksjon el. erfaring). En oppgave krever foreksempel mer intuisjon og fantasi enn konkrete kunnskaper / kunstnerisk intuisjon / handle ut fra ren intuisjon- (kilde: bokmålsordboka).

Høyre hjernehalvdel

Vi snakker altså om å se på eller betrakte noe. Det er med andre ord kanskje ikke snakk om detaljer, men heller et helhetsbilde som kan sees på eller betraktes på ulike måter. Kanskje som et puslespill uten alle brikkene på plass? På avstand kan man kanskje ane bildet selv om ikke alle detaljene er på plass?

Dette bekrefter teorien om at intuisjonen ligger i høyre hjernehalvdel. Høyre hjernehalvdel tenker globalt eller ser på helheten, er kreativ, intuitiv og instinktiv. Høyre hjernehalvdel styres av impulser og følelser og oppfatter ting i byks eller glimt.

Venstre hjernehalvdel er opptatt av fakta, logikk og detaljer. Den tenker praktisk og systematisk, og går ned i detaljene slik at man ikke får med seg helheten. Eller man kan si at den ser ikke skogen for bare trær.

 

3 ulike typer intuisjon

Intuisjonsskolen definerer intuisjon som det ”du” reagerer på, stopper opp ved eller legger spesielt merke til alt fra noen sekunder til flere timer/dager. Disse inntrykkene, følelsene eller tankene må tolkes eller omformes til personlig informasjon.

Videre deler vi intuisjonen inn i tre ulike typer:

 1. Glimtvise tankesprang, såkalte A-ha opplevelser (Freud).
 2. Sanselig intuisjon, sanseinntrykk gir deg ny informasjon som blander seg med tidligere erfaring som igjen gir deg en ny oppfatning/overbevisning (Jung).
 3. Erfaringsbasert intuisjon, bygger på solid erfaring. Når noen elementer mangler i ditt erfaringsbaserte helhetsbilde, slår intuisjonen alarm, ”her er det noe som ikke stemmer”, men man vet ikke helt hva det er. (Kahneman).

Hvordan åpne opp for intuisjonen

 • Slappe av og kutte ut venstre hjernehalvdel
 • Regelmessig meditasjon
 • Forbli nøytral, kutte ut egen erfaring og fordommer
 • Avente, la ting komme til deg
 • Be om svar fra universet, høyere makter etc
 • Bli oppmerksom på signaler rundt deg, synkroniteter, drømmer, også når du jobber rasjonelt
 • Øv på avspennning når du er i aktivitet
 • La det indre liv flyte/drømme
 • Tenk i bilder, visualisèr
 • Øv på å gjøre noe som ikke er planlagt
 • Opphold deg ute i naturen

Hvordan utvikle og bruke intuisjonen

Uavhengig av hvor du opplever magefølelsen eller intuisjonen, så er det du selv som er selve sensoren. Det du legger merke til, stopper opp ved eller kjenner «skurr» ved, er ledetrådene til intuisjonen. Disse stoppene kan være følelser eller tanker, og kommer ofte i korte blink eller bruddstykker. Det kan være en utfordring å legge merke til dem fordi de kommer litt snikende og de er ikke særlig sterke i sin kraft. Du må trene på å legge merke til de og «holde» på følelsen/tanken.

Du må altså bli mer oppmerksom på hva du selv reagerer på. Dersom du vet hvordan intuisjonen slår inn hos deg, går du til neste steg, som er å forsøke og fortstå hva den vil fortelle.

Når du har kommet så langt at du klarer å huske glimtene, blir neste steg å tolke signalene og sette de sammen slik at du forstår hva de betyr.

Inntrykkene eller følelsene må omformes/tolkes til personlig informasjon. Måten du gjør dette på er å bruke det metaforiske språket basert på symboler, tegn og metaforer (se de ulike stegene). Freud og Jung brukte blant annet også denne metoden spesielt i drømmearbeid.

 

De ulike stegene:

 

 1. Legg merke hva du legger merke til og reagerer på.
 2. Forsøk å huske dette, skriv det gjerne ned.
 3. Sett dette sammen, forsøk å se et bilde eller en sammenheng, hva er det dette dreier seg om?
 4. Se så etter metaforisk i bilder, symbolikk og tegn.
 5. Forsøk å se et mønster eller i en rød-tråd sammenheng.
 6. Bruk litt tid på å kjenne om mønsteret/rød-tråd sammenhengen stemmer for deg.
 7. Bruk nå tiden til å se etter bekreftelser som f.eks tilfeldigheter, synkroniteter,  tegn og ny intuisjon som bekrefter pkt. 5.

Hva intuisjonen kan brukes til

I dagens samfunn går det meste fort. Vi utsettes kontiunerlig for spørsmål og ting vi må ta stilling til.  Dette krever at vi må  foreta mange valg til store og små spørsmål. Ofte må valgene gjøres i løpet av en begrenset tidsperiode. Hvis man ikke er bevisst på konsekvensene av valgene man tar, eller man utsetter valgene for lenge, kan man ende opp med en ufrivillig ubalanse.

For å bevare balansen, kan man ta i bruk bevisstgjøring og øvelser for å utvikle sin intuisjon. Å lære å ta i bruk intuisjonen kan alle lære, og det er også en naturlig prosess hvor man stadig utvikler bedre ferdigheter. En godt utviklet intuisjon vil hjelpe deg med å:

 • Treffe beslutninger og foreta valg
 • Bevisstgjøre egne verdier og mål
 • Lede deg til nye muligheter
 • Utvikle deg selv og din kreativitet
 • Tenke helhetlig
 • Oppnå dine mål
 • Øke potensialet i deg selv

Grethe Holtan er utdannet Master of Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI i Oslo. Hun har lang og solid erfaring fra både inn- og utland innen innen salg, markedsføring ledelse og strategi. De siste 10 årene har hun fordypet seg i temaet intuisjon og jobber som coach og kursleder både for firmaer og privatpersoner. Gå inn på www.intuisjonsskolen.no for mer informasjon.

Les mer om intuisjon:

Skribent: DineVibber.no

2 tanker om “Intuisjon – en ressurs alle kan ta i bruk

 1. I alle personlighetstester (kort og mer lange dyptpløyende) scorer jeg 50/50 på å være tanke- og følelsesstyrt, men det er gjerne litt overvekt av tanke. Jeg er alltid kritisk til mine egne beslutninger og tenker over om de objektivt sett er gode. Det gjør at jeg har vanskelig å for å ta avgjørelser og ofte tar (tror jeg) feile avgjørelser. Har jeg da dårlig intuisjon?

 2. Du kan ha god intuisjon selv om du lar det objektive styre dine beslutninger. Det vil si at du ikke lytter nok til hva som er best for deg, men kansje lar det generelle styre dine valg. Her kan det være smart å bruke tid på å identifisere og kjenne etter hva du egentlig ønsker eller kjenner er best for deg, og hvorfor du ønsker dette. Når det er gjort bør du notere dette ned og deretter sette opp det objektive og generelle svaret. Sammenlign disse to og tenk ut hvordan du på en forsiktig måte kan teste litt ut den veien du ønsker å gå. Små steg kan gi deg pekepinn på om du er på riktig vei eller ikke.

  Vennlig hilsen
  Intuisjonsskolen

Kommentarfeltet er stengt.