Internett sett fra et annet perspektiv

matrixNettet kobler verden sammen på en helt ny måte, og flyten av informasjon blir større for hver dag. Folk kommuniserer med hverandre på et helt annet nivå enn før. Men er internett noe mer enn bare millioner av sammekoblede datamaskiner? Er internett et resultat av en ny tid?

Internett er vår tids mest geniale oppfinnelse. For få år siden var det utenkelig at det jeg skriver her, kan leses av mennesker på den andre siden av jorda sekunder etter at jeg har publisert det.

Går vi til astrologien, finner vi Vannmannen. Vannmannen er et stjernetegn som står for egenskaper som likhet, frihet, uavhengighet, og det som kanskje er det viktigste: kommunikasjon og utveksling av idéer. Enkelte mennesker hevder nemlig at internett er et direkte resultat av at vi er inne i Vannmannens tidsalder. Behovet for å kommunisere med andre har endret seg.

På internett er vi nemlig alle like, vi er alle uavhengige, og internett binder verden tettere sammen. Man kan nesten si at vår tids Zeitgeist er at alt henger sammen. Universet er holistisk. Vi er én.

I filmen The Matrix ble vi presentert for et verdensbilde som fikk mange til å begynne og tenke. Vår verden er egentlig bare en simulert verden, og i vårt virkelige liv er vi ikke annet enn levende batterier for intelligente maskiner.

Noen mener at The Matrix er en variant av Platons huleligning og hans lære om at vår verden egentlig er en skyggekopi av den «virkelige verden». Platon trodde på en annen dimensjon, hvor alt stammer fra, og som inneholder orginalene til de skyggene vi ser i vår dimensjon.

Nå er The Matrix noe dyster i sin fremstilling av den «virkelige verden». Vi får håpe at vi er noe mer enn et batteri, men etter min mening så er både Platon og The Matrix inne på noe.

Synske mennesker snakker gjerne om det de kaller åndeverden. Åndeverden er der våre sjeler bor. Åndeverden er i følge de synske, den «virkelige verden». På jorda blir sjelene legemliggjort ved ta plass i mennesker og dyr.

Alle mennesker og dyr er utsyrt med tanker, følelser og det som skal til for at kroppene våre skal overleve og tilpasse seg best mulig på jorda. (Evolusjonsteorien tar for seg disse mekanismene). Men vårt egentlige jeg har tilholdssted i åndeverden.

For å lage enda en illustrasjon på den «virkelige verden», og verden slik vi oppfatter den, vil jeg gå til menneskets forhold til datamaskinen. Forestill deg at den «virkelige verden» er den verden vi lever i her og nå på jorda. Internett, eller Cyberspace, er en skyggekopi av den igjen, en verden som vi mennesker har skapt med datamaskiner. Vår verden er den andre dimensjonen i forhold til Cyberspace, for å følge Platons idéer.

Cyberspace er også matrisen for oss, sett med Matrix-øyne. I cyberspace kan vi lett finne mennesker vi aldri ville ha kommunisert med hvis internett ikke eksisterte. Diverse kontaktsider som nettby, match og facebook har lagt til rette for at vi lettest mulig skal komme i kontakt med hverandre (sjel til sjel).

Hvis vi tar utgangspunkt i at de synske har rett i sine utsagn om at åndeverden er den «virkelige verden», er kommunikasjon mellom sjeler vanskelig i vår verden. Vi har vanskelig for å finne hverandre igjen her. Folk som er nær hverandre kan kommunisere sjel til sjel, men på avstand er det vanskeligere. Med mindre du har synske evner.

Sjeler som kjenner hverandre i åndeverden og som også ønsker å kommunisere i vår verden, har da mulighet til å finne hverandre igjen og holde kontakten ved hjelp av internett. Selv om de oppholder seg langt fra hverandre.

Husker du hvordan de hadde vanskeligheter med å finne Neo? Ved å benytte matrisen, fant de ham til slutt. Er du med?

Du har kanskje hørt uttrykket «sjelefrend» før? Har du noen gang møtt et menneske for første gang, og med en gang følt at det er noe spesielt med det mennesket? Følelsen kan minne om forelskelse. Forklaringen kan være at du nettopp møtte en du kjenner i «åndeverden». Kanskje dere har funnet hverandre igjen i vår verden?

I vannmannens tidsalder er behovet for å «finne hverandre» blitt større. Internett er et hjelpemiddel for nettopp dette.

-Hvis du vil lese mer om Vannmannens tidsalder, er det en god artikkel her.

Skribent: DineVibber.no

2 tanker om “Internett sett fra et annet perspektiv

  1. Hei Thomas!
    Jeg er dessverre ingen astrolog, så når skyttens tidsalder er/var, har jeg ikke peiling på. Jeg vet heller ikke hva som kjennetegner den.

    Det eneste jeg kan si er at, i følge astrologien, endrer planetene plassering i forhold til hverandre og solen over en viss periode. En periode varer ca 26000 år. Siden astrologi opererer med 12 dyretegn, vil ett tegns periode vare i ca. 2160 år.

    Når vannmannens tidsalder inntraff, eller vil inntreffe vet jeg ikke. Men la oss forestille oss at vannmannens tidsalder inntraff år 2000 (før vannmannens tidsalder, er fiskenes tidsalder). Vannmannens tidsalder vil vare ca 2160 år, dvs. til år 4160. Etter vannmannens tidsalder kommer steibukkens tidsalder. Den varer til år 6320. Deretter følger skyttens tidsalder.

    Når vi skal finne tidsaldrene, må vi gå motsatt vei i forhold til det som er normalt (skytt – steinbukk – vannmann – fisk) fordi periodene følger solens gang som er fra øst til vest.

Kommentarfeltet er stengt.