Invitasjon til foredrag om mindfulness

MindfulnessDette er nok et eksempel på synkronisitet: Jeg holder på å skrive om «å gi av seg selv», hvor det å leve i nuet er en viktig egenskap. Etter dette hadde jeg tenkt å skrive om «mindfulness», et stort emne omkring det å leve i nuet. Og hva skjer? Jo, det detter en epost inn i innboksen min med en invitasjon til et foredrag om, nettopp, mindfulness.

Invitasjonen kommer fra noen jeg ikke har vært i kontakt med før, så tydeligvis er det noen som følger bloggen. Det er en åpen invitasjon, med en oppfordring til å spre budskapet. Så hvis det er noen som har lyst til å delta, er det bare å møte opp.

Her følger invitasjonen:

Velkommen til interessant tema-kveld 13. okt.

Åpent for alle.

”Oppmerksomt nærvær»  –  et nødvendig bidrag til balanse i en stresset tid v/ Michael de Vibe

Hva er  ”oppmerksomt nærvær” (mindfulness) og hvordan kan dette utvikles?

Michael de Vibe er allmennlege og familieterapeut og arbeider med kvalitetsutvikling av helsetjenester, ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Han har utviklet og forsket på metoder for å vurdere effekten av oppmerksomhetstrening for personer plaget av stress og kroniske sykdommer, og arbeider nå med utprøving av metoden for medisin- og psykologistudenter.

Han veileder nå ulike deler av helsetjenesten i å ta dette i bruk overfor ledere, medarbeidere og pasienter. Dessuten har han i flere år undervist i dette ved videreutdanning på Diakonhjemmets Høyskole (Livsstyrketrening).

Sted:  Universitetet, Blindern, Kristine Bonnevies hus  (Biologibygningen) (Inngang fra Moltke Moes vei),   Aud. 3  (u.etg.)

Tid:  Tirsdag 13. oktober kl. 19.30

Foredrag ca. 1 time. Pause med te/kaffe og kjeks i vestibylen. Deretter er det åpent forum, for refleksjoner og dialog. Avslutning ca. kl. 21.30

Entré (inkl. te/kaffe og kjeks):  kr. 30,-     Student/honnør/støttemedlem:  kr. 20,-

Skribent: DineVibber.no